EWS jaarcijfers 2016: input voor de update van uw HACCP-plan!

maandag 13 maart 2017

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste feiten en cijfers van de EWS meldingen van 2016. Deze informatie kunt u gebruiken bij het maken van uw bed-rijfsspecifieke HACCP-plan. Ook onze andere Feed Support Products (FSP) kunt u daarbij gebruiken. Bijvoorbeeld onze risicobeoordelingen van voedermiddelen, de factsheets met achtergrond informatie over ongewenste stoffen of de analyseresultaten in onze GMP+ Monitoring database.

EWS jaarcijfers 2016

Het is belangrijk dat onregelmatigheden gemeld worden. Het zorgt ervoor dat er snel gehandeld kan worden en, waar nodig, dat andere betrokken partijen op de hoogte worden gesteld van mogelijke bedreigingen of risico’s (damage controle). Het Early Warning System (EWS) is daarom een belangrijk element van een Feed Safety Management System als GMP+ FSA.

De belangrijkste feiten en cijfers van de EWS meldingen 2016 vindt u in onze EWS Infographic. Daarnaast kunt u via dit overzicht van EWS cases bekijken welke producten met welke contaminanten in welke landen betrokken waren bij een EWS case.

GMP+ International heeft voor u de EWS meldingen geanalyseerd en de belangrijkste bevindingen op een rijtje gezet:

 1. Algemeen: toenemende alertheid en bekwaamheid
 • Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door een toenemende alertheid en bekwaamheid bij deelnemers om in een vroeg stadium (potentiele) risico’s voor de veiligheid van diervoeders te constateren en daarop te anticiperen. Deze conclusie is gebaseerd op een forse toename van het aantal EWS meldingen (250 / +103 tov 2015) en een relatief laag aantal EWS waarschuwingen (21 / +4 tov 2015) dat aan GMP+ deelnemers werd verstuurd.
 • Het relatief lage aantal EWS waarschuwingen duidt er op dat GMP+ gecertificeerde bedrijven in de meeste gevallen de situatie snel onder controle hadden, waardoor het risico op contaminatie in de keten beperkt kon blijven en de diervoederveiligheid niet in gevaar kwam. Dit geldt in sterke mate voor deelnemers in Nederland en Duitsland aangezien de meeste meldingen (82%) afkomstig waren van bedrijven uit deze twee landen.
 • Vier aanvullende audits waren nodig om nader onderzoek te doen naar de correcte naleving van de GMP+ FSA voorwaarden.
 1. Voedermiddelen en gewasbeschermingsmiddelen domineren
 • 80% van de meldingen betrof voedermiddelen. Mengvoeder, additieven, premixen, huisdiervoeders en niet-diervoeders Veroorzaakten veel minder problemen voor GMP+ deelnemers.
 • Net als vorig jaar is het aantal meldingen over gewasbeschermingsmiddelen in voedermiddelen toegenomen: van 45 meldingen in 2015 tot 66 meldingen in 2016. Hiermee is contaminant ‘gewasbeschermingsmiddelen’ wederom gevaar nummer 1, gevolgd door mycotoxine. Met 44 meldingen neemt de contaminant ‘mycotoxine’ de 2e plaats in (28 meldingen zearalenone, 13 meldingen moederkoren en 3 meldingen Aflatoxine B1). De derde plaats is voor de contaminant ‘microbiologische gevaren’ (29 meldingen salmonella en 9 meldingen enterobacterieae).
 • De meeste problemen met gewasbeschermingsmiddelen in voedermiddelen kwamen voor in citrus pulp (pellets) (22 meldingen) en lupinen (11 meldingen).
 1. Meer meldingen over mengvoeder tov 2015
 • Opvallend is dat het aantal meldingen van onveilig diervoeder vaker mengvoeder betrof (36 meldingen).
 • Ongeveer een kwart van deze meldingen (10 van de 36 meldingen) heeft te maken met 1 case (dioxine-achtige PCB’s en niet-dioxine-achtige PCB’s in een mengvoeder uit Italië. Over deze case zijn twee EWS waarschuwingen gepubliceerd, op 12 oktober 2016 en 26 oktober 2016.
 • Bijna een derde van de meldingen (11 van de 36 meldingen) is vanwege microbiologische contaminatie: salmonella (9 meldingen) en enterobacterieae (2 meldingen). De meldingen betreffen verschillende pluimveevoeders uit Nederland, Duitsland en België. De meldingen zijn afkomstig van verschillende bedrijven.
 • De overige meldingen over mengvoeder betreffen de aanwezigheid van toevoegingsmiddelen / diergeneesmiddelen (5 meldingen), mycotoxine (4 meldingen,  verboden stoffen (2 meldingen), en overige risico’s (ambrosia en selenium).

 

Een aantal termen toegelicht

Melding                               De melding van een onveilig diervoeder bij GMP+ International

Case                                      Het geheel van meldingen over dezelfde onveilige situatie. Het gaat om meldingen van verschillende bedrijven. Meerdere meldingen kunnen betrekking hebben op een case.

Waarschuwing                  GMP+ deelnemers worden gewaarschuwd alert te zijn op mogelijke contaminatie bij de aankoop van een bepaald product uit een bepaald land of regio. De situatie is urgent en niet (volledig) onder controle.