Belangrijke Wijzigingen EWS Meldplicht BA5

maandag 20 maart 2017

Op 1 maart 2017 is de vernieuwde versie van GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS van kracht geworden. Middels dit bericht willen wij u er nogmaals op wijzen dat de vernieu-wde versie van GMP+ BA5 beschikbaar is.

Het is namelijk belangrijk om aan de EWS meldplicht te kunnen voldoen en te weten welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Lees hier welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Klik hier voor de vernieuwde GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS.