Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP

maandag 27 maart 2017

Bestemd voor: alle GMP+ gecertificeerde bedrijven en certificatie instellingen

Een aantal (nieuwe) voedermiddelen met bijbehorende risicobeoordeling is goedgekeurd en opgenomen in de FSP. Daarnaast is de FAQ-lijst van de FSP aangevuld. 

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certification scheme – bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu – dienen voedermiddelen voor diervoeder te worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, in overeenstemming met de HACCP-beginselen. 

Op basis van een deskstudie, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), worden de risicoanalyses beoordeeld. Indien de beoordeling aantoont dat het voedermiddel op gecontroleerde wijze in de keten gebracht kan worden, dan wordt het opgenomen in de FSP Productlijst.

 In de afgelopen periode zijn weer verschillende voedermiddelen en hun technische hulpstoffen met positief resultaat beoordeeld. Deze voedermiddelen zijn opgenomen in de FSP Productenlijst. GMP+-gecertificeerde bedrijven kunnen deze voedermiddelen veilig gebruiken. 

Voedermiddelen in de GMP+ Monitoring Database

De opname van nieuwe voedermiddelen, wijzigingen in productnamen of verwijdering van voedermiddelen is ook van invloed op de GMP+ Monitoring database (MDB). Voor nieuwe voedermiddelen is het mogelijk om vanaf nu analytische resultaten toe te voegen. Voor de verwijderde voedermiddelen is het niet langer mogelijk om analytische resultaten toe te voegen, maar de historische analytische resultaten zullen nog steeds beschikbaar zijn om te raadplegen.