GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen” en “FAQ residuen van bestrijdingsmiddelen”

donderdag 30 november 2017

Wijzigingen in BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen” en “FAQ residuen van bestrijdingsmiddelen” is geactualiseerd. Het GMP+ BA1 document “Specifieke voederveiligheidsnormen” is gewijzigd. Voornamelijk op gebied van maximale residulimieten van bestrijdingsmiddelen in diervoeders, maar ook een aanpassing m.b.t. de norm voor arseen. Daarnaast is de FAQ-lijst “Residuen van bestrijdingsmiddelen in diervoeders” geactualiseerd.

 

GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen”

Recent heeft het International Expert Committee (IEC) het gewijzigde GMP+ BA1 document “Specifieke voederveiligheidsnormen” goedgekeurd. GMP+ International heeft voor deze actualisatie samengewerkt met de “Werkgroep Pesticiden”.

Door de gewijzigde wetgeving omtrent bestrijdingsmiddelen in diervoeders (de zogeheten “voetnoot 1” van Annex 1 van Verordening (EG) Nr. 396/2005) en de vele vragen die binnenkwamen bij GMP+ International over de correcte toepassing van de maximale residulimiet (MRL) van bestrijdingsmiddelen in diervoeders was het de hoogste tijd om dit document te wijzigen. In het document zijn hoofdstuk 3 en 4  als volgt aangepast:

 Hoofdstuk 3:

  • Nieuwe generieke tabel voor bestrijdingsmiddelen is toegevoegd (code C62).
  • In de tabellen over “Bestrijdingsmiddelen die in de EU niet zijn toegestaan” (conform Di. 2002/32/EG) is een extra voetnoot (betreffende Verordening (EG) Nr. 396/2005) toegevoegd.
  • Arseen norm (code C3): voetnoot nummer 16 is gecorrigeerd.

Hoofdstuk 4:

Dit hoofdstuk ‘Residunormen bestrijdingsmiddelen in diervoeders’ is volledig geactualiseerd. De meest relevante wijzigingen in dit hoofdstuk betreffen:

  • Tabel 2 is verwijderd en vervangen door de nieuwe zogeheten “voetnoot 1“ conform Annex 1 van Verordening (EG) Nr. 396/2005.
  • De terminologieën zijn geharmoniseerd met de wetgeving.
  • Links naar relevante informatiebronnen zijn opgenomen.
  • Er zijn verwijzingen naar de FAQ lijst “Residuen van bestrijdingsmiddelen in diervoeders” opgenomen wanneer voor een bepaald onderwerp extra toelichting nodig is (bijv. wanneer de interpretatie van de wetgeving verschilt tussen de lidstaten in de EU)
  • De (wettelijke) tekst van paragraaf 2.5 ‘Begassingsmiddelen’ is gewijzigd.

 

FAQ Residuen van bestrijdingsmiddelen in diervoeders is geactualiseerd 

GMP+ International heeft vragen van haar deelnemers ontvangen over de van toepassing zijnde Maximale Residu Niveaus (MRL’s) voor bestrijdingsmiddelen in diervoeder. Daarom zijn de vragen en antwoorden uit de FAQ lijst geactualiseerd. De Vraag- en Antwoordlijst FAQ GMP+ D3.19 “Residuen van bestrijdingsmiddelen in diervoeders” biedt hulp bij het vaststellen van de MRL van bestrijdingsmiddelen in diervoeders. De extra toelichting met betrekkingen tot de toepassing van:  a. het zogeheten ‘voetnoot 1 conform Annex 1 van Verordening en b. de toepassing van bewerkingsfactoren’ zijn aangepast. Ook in dit document zijn de terminologieën geharmoniseerd met de wetgeving en links opgenomen naar relevante informatiebronnen.

 

De FAQ-lijst bevat ook een handige geactualiseerde beslisboom, welke als hulpmiddel gebruikt kan worden voor de bepaling van de MRL voor een combinatie bestrijdingsmiddel en product, waaronder enkelvoudige, afgeleide en samengestelde diervoeders. Er zijn verwijzingen opgenomen naar bijvoorbeeld de EU Pesticides database.

 

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde wijzigingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk via het contactformulier.