Tarieven GMP+ International 2018

donderdag 30 november 2017

Bestemd voor: GMP+ gecertificeerde ondernemingen en certificatie-instellingen. Hoewel de kosten door de sterke groei van het aantal GMP+ deelnemers gestegen zijn, heeft GMP+ International wederom besloten om de prijzen voor 2018 NIET te verhogen.

GMP+ International is de beheerder van het GMP+ Feed Certification scheme en het Responsible Biomass Certification scheme. Het document GMP+ C4 tarieven 2018 bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is, dat de opbrengsten kostendekkend moeten zijn m.b.t. alle kosten die te maken hebben met het beheer en onderhoud van de hierboven genoemde schema’s.

GMP+ International past daarom in 2018 geen prijsindexatie toe op de tarieven.

De actuele tarieven zijn gepubliceerd in het GMP+ C4 Tarieven 2018 document en is beschikbaar op onze website. Alle overige wijzigingen zijn grijs gearceerd / doorgehaald in de nieuwste versie van het GMP+ C4 tarieven 2018 document.