Geharmoniseerde Inkoopvoorwaarden

woensdag 4 januari 2017

AIC, GMP+ International, OVOCOM en QS werken op dit moment aan het harmoniseren van de inkoopvoorwaarden. In het kader van dit project, worden verschillen in wederzijdse erkenningsovereenkomsten met, of acceptatie van, andere schema’s ook vergelijken, met als doel om zoveel mogelijk te harmoniseren, omdat ze van invloed zijn op de noodzakelijke poortwachtersopties van de schema’s.

Als onderdeel van dit proces zijn er gesprekken gaande over de acceptatie van de standaard ‘Charte Securite Alimentaire - Good Trading Practice’ (CSA-GTP), die voornamelijk gebruikt wordt voor het certificeren van Franse verzamelaars van granen.

Tot nu toe accepteerden zowel OVOCOM als GMP+ International CSA-GTP-gecertificeerde leveranciers unilateraal, maar de AIC-schema’s (VK) en het QS schema (Duitsland) hebben geen acceptatie van, noch wederzijdse erkenning met CSA-GTP.

OVOCOM heeft een gedetailleerde benchmark uitgevoerd met de CSA-GTP-standaard en er hebben de afgelopen jaren diverse bilaterale vergaderingen plaatsgevonden met CSA-GTP. Op basis van deze benchmark, zijn gesprekken gestart met ACI, GMP+ OVOCOM en QS over een mogelijke wederzijdse erkenningsovereenkomst met CSA-GTP. Er zijn verschillende verbeterpunten opgemerkt, zoals de toepassing van op HACCP gebaseerde productmonitoring op collectieniveau. Al deze schema’s hebben hun intentie uitgesproken, dat ze een wederzijdse erkenningsovereenkomst willen overwegen, op voorwaarden dat CSA-GTP aan het eind van 2016 een concreet actieplan indient, dat op 30-06-2017 geïmplementeerd dient te zijn.

Aan het eind van 2016 hebben de CSA-GTP schemahouders een actieplan gedeeld dat moet voldoen aan voorwaarden van AIC, GMP+, OVOCOM en QS en dat een basis moet vormen voor wederzijdse erkenning. Goedkeuring van CSA-GTP-certificatie binnen GMP+ en OVOCOM na 30/06/2017 is alleen mogelijk indien er een wederzijdse erkenningsovereenkomst is met alle schema’s, op basis van een voldoende mate van gelijkwaardigheid.