Wijziging risicoprofiel Kroatië en Spanje voor Aflatoxine B1 protocol

donderdag 2 februari 2017

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.

Voor Kroatië en Spanje betekent dit dat het risico van ‘Midden’ naar ‘Laag’ gaat. 

 

Werkwijze evaluatie

De periodieke evaluatie van de landenindeling gebeurt op basis van de analyseresultaten die de GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven moeten invoeren in de GMP+ Monitoring database, én op basis van de resultaten die andere samenwerkende schemahouders hebben ontvangen. De beoordeling van de analyseresultaten gebeurt aan de hand van criteria die samen met deze schemahouders zijn vastgesteld. Deze werkwijze van evaluatie blijkt in de praktijk een goede manier om op korte termijn te anticiperen op actuele risico’s. De ad-hoc GMP+ Werkgroep Aflatoxine B1 heeft het voorstel voor aanpassing goedgekeurd. Het gewijzigde protocol treedt in werking op 6 februari 2017.

 

Betekenis nieuwe indeling

De resultaten rechtvaardigen de aanpassing in risicoclassificatie. Dit betekent dat maïs uit Kroatië en Spanje minder frequent geanalyseerd hoeft te worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 nagenoeg nihil is.

 

Wat kunt u doen?

Om landen opnieuw te kunnen indelen is het belangrijk dat zoveel mogelijk GMP+ deelnemers hun analyseresultaten invoeren in de GMP+ Monitoring database en daar delen met de GMP+ Gemeenschap. Let er bij het aanleveren van deze gegevens wel op dat de herkomst van de mais correct wordt weergegeven en dat de gevonden aflatoxinegehalten in de juiste eenheid (mg/kg) worden ingevoerd. Het analyseren van monitoringresultaten vormt een inspiratiebron voor GMP+ International om in haar communicatie potentiele risico’s te benadrukken en FSP producten te ontwikkelen die afzonderlijke bedrijven en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken, zodat er beter omgegaan kan worden met de dagelijkse uitdagingen die komen kijken bij het leveren van veilig diervoeder voor veilig voedsel.