Snel voldoen aan EWS meldplicht

vrijdag 24 februari 2017

Ontdek welke wijzigingen zijn ingevoerd om sneller en eenvoudiger aan uw EWS meldplicht te voldoen.

Wat is er gewijzigd: 

Vandaag is een vernieuwde versie van GMP+ BA5 Minimumvoorwaarden EWS gepubliceerd. De wijzingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken subcommittees en het International Expert Committee.

De vernieuwde GMP+ BA5 zal per 01-03-2017 van kracht worden. 

 

De wijzigingen betreffen: 

• 3 inhoudelijke wijzigingen 
• 5 verduidelijkingen van reeds bestaande voorwaarden. 

 

Waarom EWS? 

Het Early Warning System (EWS) is het vroegtijdig melden van onregelmatigheden met betrekking tot voederveiligheid en het mogelijk maken van snelle reacties en communicatie over (nieuwe) gevaren en risico’s in de gehele productieketen voor diervoeder. Het doel is het voorkomen of beperken van de schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. Lees meer over EWS & het GMP+ Feed Certification scheme. 

 

De drie inhoudelijke wijzigingen: 

• Striktere EWS meldplicht 
• Melden binnen 12 uur 
• Meetonzekerheid 

 

Vijf verduidelijkingen: 

• Vernieuwde beslisboom 
• Vereenvoudigd meldformulier 
• Rollen EWS benoemd en toegelicht 
• Vertrouwelijkheid van informatie 
• Lay-out en redactionele wijzigingen 

Lees meer... 

 

Samenvattend: 

Het Early Warning System (EWS) vormt binnen de GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) module een belangrijk vangnet voor het beperken van de ernst en omvang van een (potentieel) probleem in een vroegtijdig stadium. 
De hierboven genoemde 3 wijzigingen en 5 verduidelijkingen hebben als doel om u sneller en eenvoudiger te helpen aan uw meldplicht te voldoen om zo schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu te beperken en te voorkomen. 

 

Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen? Neem dan gerust contact op met GMP+ International (Contactformulier).