Wijzigingen FSA documenten

vrijdag 24 februari 2017

Gedurende het afgelopen jaar zijn verscheidene - door deelnemers aangedragen - wijzigingen behandeld in de betrokken subcommittees en in het International Expert Committee. Hierbij is rekening gehouden met de wens van de sector om het aantal wijzigingen tot een minimum te beperken.

Wijzigingen die uiteindelijk zijn doorgevoerd zijn noodzakelijk om de borging van diervoederveiligheid te verstevigen, de voorwaarden uit het GMP+ Feed Certification scheme beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers of zijn ze het gevolg van de veranderde diervoederwetgeving.

 

Wat is er gewijzigd? 

Document

Inhoud wijziging

GMP+ B4
Transport

Paragraaf 7.2.1

Vanaf 1-10-2016 is zogenaamde ‘positieve declaratie’ van kracht voor diensten. Dat wil zeggen voor fysiek transport en op- en overslag. Deze voorwaarde is reeds gepubliceerd in GMP+ BA6 Minimum voorwaarden etiketteren en afleveren. GMP+ B4 is overeenkomstig aangepast.

GMP+ BA4
Minimumvoorwaarden inspectie en analyse

Paragraaf 2.2

  • Document is bijgewerkt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 2015/1905.
  • Wettelijke voorwaarden voor handelaren zijn benadrukt.
  • Afnemers moeten op de hoogte worden gesteld of de leverancier de representatieve analyses uitvoert. Afnemers zullen periodiek op de hoogte worden gesteld van de resultaten.
  • Bij etikettering van voedermiddelen, die onder dioxinemonitoring vallen, dienen - waar mogelijk - de namen te worden gebruikt zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 68/2013. 

GMP+ BA5
Minimumvoorwaarden EWS 

Zie hiervoor de aparte nieuwsbrief 

GMP+ BA6
Minimumvoorwaarden Etiketteren en Afleveren

Paragraaf 2.3

Aanvullende etiketteringsvoorwaarden voor oliën en vetten zijn verwijderd. 

GMP+ BA10
Minimumvoorwaarden inkoop

Annex 4

Poortwachtersprotocol voor de inkoop van onbewerkte agrarische producten van de teler is vanaf heden ook van toepassing op inkoop van hooi en stro van een teler die tevens collecteert. 

Annex 8

Door wijziging van Annex 4 is Annex 8 Poortwachtersprotocol voor de aankoop van stro overbodig geworden en zal worden geschrapt. 

Annex 9

  • Poortwachtersprotocol voor transport van hooi en stro
    - De lijst met A-landen is niet meer van toepassing
    - Inspectie van de laadruimte kan worden uitgevoerd op de laadplek.
  • Poortwachtersprotocol voor binnenvaartschepen buiten de A-landen is toegevoegd. 

De herziene versies van de documenten vindt u hier op ons portaal.

Bent u geïnteresseerd in hoe een wijziging tot stand komt? De volledige procedure staat  beschreven in Procedure for Development of the GMP+ FC scheme.

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde wijzigingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk via het contactformulier.