Vernieuwd GMP+ Integriteitsbeleid

donderdag 18 mei 2017

Twee jaar na de implementatie van het GMP+ Integriteitsbeleid, heeft de GMP+ Internal Integrity Committee de evaluatie van dit belangrijke beleid uitgevoerd, om verduidelijking te bieden en het te vereenvoudigen.

Het op juiste wijze toepassen van het GMP+ Integrity Policy geeft alle partijen in voederketen het vertrouwen dat Certificatie-Instellingen GMP+ audits uitvoeren in overeenstemming met GMP+-voorwaarden en dat beoordelingen op onpartijdige, competente en consistente wijze worden uitgevoerd.

De voornaamste wijzigingen bieden verduidelijking over wat het Integriteitsbeleid wil bereiken, met betrekking tot de rollen en verantwoordelijkheden, om meer specifieke informatie te geven over het plannen van het aantal nalevingsaudits per jaar. Daarnaast, om het te vereenvoudigen, verwijzen we in hoofdstuk 5.3 naar de GMP+ C11 Wijze van en Criteria voor Toezicht Certificatie-instellingen.

U vindt de vernieuwde versie van het GMP+ Integrity Policy hier.