Certification guidance Oqualim

donderdag 15 juni 2017

Wat is een certification guidance? Vandaag introduceren we een heel nieuw type D-document; een certifciation guidance. Een certification guidance is een hulpdocument die een bedrijf op weg helpt om naast een bestaande (feed safety) certificatie ook GMP+ certificatie te verkrijgen. Daarnaast staat in de certification guidance ook een toelichting voor de certificatie instelling / auditor gericht op de certificatievoorwaarden voor de gecombineerde audit.

Nieuwe GMP+ D5.1 Certification guidance for Oqualim certified companies

Om in aanmerking te komen voor een GMP+ certificatie via de GMP+ D5.1 heeft een bedrijf een Oqualim certificaat nodig. De GMP+ standaarden geven nog een aantal specifieke voorwaarden die aanvullend geïmplementeerd dienen te worden voordat een GMP+ certificaat kan worden verstrekt. 
De GMP+ D5.1 helpt een bedrijf deze specifieke GMP+ voorwaarden te herkennen en legt uit waarom deze voor GMP+ certificatie belangrijk zijn. Na implementatie van de specifieke GMP+ voorwaarden kan het bedrijf naast het Oqualim certificaat een volledig GMP+ B1 certificaat (scope: Productie van mengvoeders) verkrijgen.

 

Voor wie is de certification guidance D5.1 bedoeld? 

De D5.1 is bedoeld voor verschillende doelgroepen:

  • Oqualim gecertificeerde bedrijven die dit willen aanvullen met een GMP+ B1 certificaat (paragraaf 3.2).
  • GMP+ B1 gecertificeerde bedrijven die dit willen aanvullen met een Oqualim certificaat (paragraaf 3.3).
  • Certificatie Instellingen / auditoren die een combinatie-audit GMP+ B1 en Oqualim willen uitvoeren (hoofdstuk 4).

 

Waar kan ik de nieuwe certification guidance vinden? 

De certification guidance is vanaf vandaag gepubliceerd in het Engels en Frans op de website van GMP+ International. 

 

Vragen 

Heeft u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen? Neem dan gerust contact op met GMP+ International (Contactformulier