Wijzigingen in GMP+ FSA

donderdag 15 juni 2017

Gedurende het afgelopen jaar zijn verscheidene - door deelnemers aangedragen - wijzigingen behandeld in de betrokken subcommittees en in het International Expert Committee. Hierbij is rekening gehouden met de wens van de sector om het aantal wijzigingen tot een minimum te beperken. Enkele wijzigingen worden uiteindelijk doorgevoerd. Zij zijn noodzakelijk om de borging van diervoederveiligheid te verstevigen, de voorwaarden uit het GMP+ Feed Certification scheme te verduidelijken of beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers of zijn ze het gevolg van de veranderde diervoederwetgeving.

Wat is er gewijzigd?

 
Document


Inhoud wijziging

GMP+ B1 (B1.2)Productie, Handel en Diensten

Paragraaf 6.7.1.3

  • Homogeniteitseisen voor droge mengsels zijn aangescherpt. Er wordt nu verwezen naar concrete normen die in de GMP+ BA2 zijn opgenomen.
  • Enkele tekstuele (vertaal) correcties.

GMP+ B3.2
Handel aan veehouderijbedrijven
(tussenhandel)

Paragraaf 6.4

Voorwaarden met betrekking tot de positieve declaratie, zoals opgenomen in de GMP+ BA6, zijn ook van toepassing op tussenhandelaren.

GMP+ BA2
Beheersing van residuen

 

Hoofdstuk 6

  • Methoden van homogeniteitsmetingen en normen voor homogeniteit van droge mengsels zijn toegevoegd.
  • Enkele foutieve verwijzingen zijn aangepast.

GMP+ BCN-NL2
Dioxine-monitoring in
leghennen(opfok)voeders

Paragraaf 4.2 

Frequentie van dioxine analyse wordt verlaagd met 50%

 

           
De herziene versies van de documenten vindt u hier op ons portaal. 

Bent u geïnteresseerd in hoe een wijziging tot stand komt? De volledige procedure staat beschreven in Procedure for Development of the GMP+ FC scheme.

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde wijzigingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Helpdesk via het contactformulier