Oqualim en GMP+ International

donderdag 29 juni 2017

Het eerste resultaat van de samenwerking tussen Oqualim (Frankrijk) en GMP+ International werd op 4 mei 2017 gepresenteerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Oqualim in Parijs. Het eerste resultaat van deze samenwerking is een guidance voor een gecombineerde audit voor het Oqualim schema en voor de GMP+ Feed Safety Assurance certificering (GMP+ FS

 

Er bestaat al meerdere jaren een goede relatie tussen GMP+ International en Oqualim, en hun ondersteunende brancheorganisaties Coop du France en SNIA in Frankrijk. Oqualim biedt een certificaat voor de mengvoederindustrie om te voldoen aan specifieke eisen op de Franse markt, met ongeveer 180 gecertificeerde productiebedrijven. GMP+ International biedt een waarborgingscertificaat van veilig diervoeder in alle schakels van de diervoederketen, dat een ‘paspoort’ is voor de Franse diervoederindustrie naar de internationale markt. Frankrijk telt ruim 300 bedrijven/productielocaties die GMP+ FSA gecertificeerd zijn en dit aantal neemt nog steeds toe.

Oqualim en GMP+ International beseften dat ze elkaar aan konden vullen, vooral in het belang van Franse bedrijven, en dat wederzijdse erkenning uiteindelijk haalbaar zou kunnen zijn.

Het belangrijkste doel is op korte termijn voordeel te realiseren voor de Franse diervoerderbedrijven.  Dit doel is beschreven in de Memorandum van Overeenstemming van 15 mei 2015 en resulteerde in de guidance voor een gezamenlijke audit van de Oqualim en GMP+ FSA standaarden, ter voorkoming van overlappingen en dubbele kosten voor bedrijven. Dat advies werd op 15 juni 2017 gepubliceerd.

Zowel Oqualim als GMP+ International kregen inzicht in de waarde van iedere standaard en deze samenwerking leidde onder andere tot een beter begrip van de organisaties en meer wederzijds vertrouwen.

De heer Jean-Luc Cade, voorzitter van  “Nutrition Animale” van Coop du France, benadrukte: “Wij beschouwen deze prestatie als een belangrijke eerste stap bij de voortzetting van onze gezamenlijke inspanningen om de toegevoegde waarde van onze standaarden te optimaliseren ten behoeve van de bedrijven die certificering aanvragen.“

Johan den Hartog, Managing Director van GMP+ International, verklaarde in de AVA van Oqualim: “ Ik hoop dat onze huidige samenwerking uitmondt in een langdurig samenwerkingsverband, waarbij we de beste service kunnen verlenen om te voldoen aan de behoeften van de Franse diervoederbedrijven”.