FSSC 22000 en GMP+ International

donderdag 29 juni 2017

FSSC 22000 en GMP+ International gaan een wereldwijde strategische samenwerking aan ten behoeve van levensmiddelenbedrijven die ook bijproducten produceren voor gebruik in de productie van diervoeder.Beide organisaties zijn overeengekomen om een certificatieprotocol te ontwerpen voor een gecombineerde audit voor FSCC 22000 en GMP+ FSA-certificatie. Dit protocol zou begin 2018 beschikbaar moeten zijn. Toepassing van dit protocol stelt een levensmiddelenbedrijf in staat om de voorwaarden van beide certificatieschema’s te implementeren, en certificatie-instellingen om de naleving te beoordelen met behulp van slechts één audit. Als een gevolg hiervan kunnen bijproducten van deze bedrijven door de markt geaccepteerd worden als volledig in overeenstemming met beide schema’s.

FSSC 22000 is een toonaangevend, GFSI-erkend certificatieschema voor voedselveiligheid en kwaliteitsborging in de levensmiddelen- en diervoederindustrie. Op dit moment hebben bijna 16.000 organisaties in meer dan 140 landen een FSSC 22000 certificaat.             

GMP+ International is wereldwijd marktleider op het gebied van diervoedercertificatie, waarbij vraagstukken op het gebied van de borging van diervoederveiligheid (GMP+ FSA) en verantwoord diervoeder (GMP+ FRA) worden behandeld. Het bedrijf werkt op basis van een goed uitgebalanceerde multi-stakeholderparticipatie in die diervoeder- en levensmiddelenketen. Op dit moment zijn meer dan 16.000  bedrijven / locaties in de gehele diervoeder (lever) keten in 80 landen ter wereld GMP+-gecertificeerd.  

De samenwerking tussen FSSC 22000 en GMP+ International is vooral in het belang van de producenten van zowel levensmiddelen- en diervoederproducten. In de eerste plaats voor bedrijven zoals oliezaad crushers, graanmolenaars en overige graanverwerkers; zij produceren producten voor de levensmiddelenindustrie (olie, bloem, zetmeel), terwijl de bijproducten verkocht worden aan de diervoedermarkt. In de tweede plaats voor geïntegreerde bedrijven die zich bezighouden met de productie van pluimveevlees, varkensvlees, eieren en zeevruchten.

De mogelijkheid van een gecombineerde audit voor de FSSC 22000 en GMP+-certificatieschema’s voorkomt overlap en dubbele kosten en biedt twee certificaten aan organisaties die waardevol zijn in zowel de levensmiddelen- als diervoedermarkt. Dit gezamenlijke project is een antwoord op het verzoek van zowel de levensmiddelen- en diervoederindustrie om nauwer samen te werken in het belang van de klant, waarbij waarde wordt toegevoegd en kosten worden gereduceerd.

Fons Schmid     

                                    

Johan den Hartog 

Voorzitter van de Raad van Bestuur FSSC 22000    

 

Managing Director GMP+ International