IKB Kip en GMP+ International

donderdag 29 juni 2017

Stichting PLUIMED en GMP+ International hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. PLUIMNED is de schemabeheerder van IKB Kip. Al vele jaren geldt voor aan IKB Kip deelnemende pluimveehouders dat het voer ingekocht dient te worden van GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) gecertificeerde voerleveranciers. Met de overeenkomst hebben beide schemahouders hun commitment aan continuering van de samenwerking in de keten vastgelegd, en de wijze van onderlinge informatie-uitwisseling. Op deze manier wordt de onderlinge afstemming in de voer-pluimveevleesketen verder geoptimaliseerd.

De hoofdactiviteit van PLUIMNED is het beheer van het  kwaliteitsschema IKB Kip voor de hele pluimveevleesketen, met name actief in Europa. Alle schakels die betrokken zijn bij de productie van IKB Kip pluimveevlees (van fok tot verwerking) verstrekken zo garanties over de manier van produceren zoals de kwaliteit en kwaliteitsborging. Ook worden eisen gesteld aan voerleveranciers, dierenartsen en andere dienstverleners die ingeschakeld worden (zoals vang- en laadploegen). De eis aan voerleveranciers is dat deze GMP+ FSA gecertificeerd dienen te zijn, of volgens een daaraan gelijkwaardig systeem. IKB Kip heeft in totaal 2.200 deelnemers in totaal 11 Europese landen. Ruim 50% van de deelnemers is gevestigd in Nederland, daarnaast zijn er relatief veel deelnemers in Duitsland, Polen en Denemarken.

GMP+ International is de internationaal toonaangevende beheerder van het GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) certificatieschema. Het opereert op basis van well-balanced stakeholders participatie in de diervoeder- en voedingsmiddelenketen. Daarbij zoekt ze ook samenwerking met Good Agriculture Practice (GAP) codes voor de veehouderij en viskwekerij, zoals IKB Kip, om optimale onderlinge afstemming in de gehele productieketen te realiseren. Op dit moment zijn er meer dan 16.500 GMP+ FSA gecertificeerde diervoeder- en diervoeder gerelateerde bedrijven in 80 landen.

Samenwerking tussen Stichting PLUIMNED en GMP+ International beoogt een goede onderlinge afstemming van de eisen omtrent veilig diervoeders voor productie van pluimveevlees en goede informatie-uitwisseling over eventuele voedselveiligheidsrisico’s. De onderlinge samenwerking moet ook bijdragen aan snel en adequaat handelen indien dat nodig is.