Publicatie herziene GMP+ A1 en GMP+ A5

zaterdag 15 juli 2017

De GMP+ A1 Algemeen Reglement en de GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Licentie Overeenkomst zijn herzien in samenwerking met de werkgroep “Affiliates” en het Subcomité Certification & Compliance en GMP+ International. De meeste wijzigingen zijn gebaseerd op internationale (ISO) standaarden. De documenten zijn goedgekeurd door het International Expert Committee en onlangs ook door de Raad van Accreditatie.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen per document.

 

GMP+ A1 Algemeen Reglement:

 • Implementatie van de definities van Critical, Non-Critical location, Outsourcing Party, key-activities, objectief bewijs en de GMP+ Certificatieovereenkomst (tussen Certificatie Instellingen en de Deelnemers).
 • De voorwaarden van de GMP+ logo’s en / of handelsmerken zijn verplaatst naar de GMP+ A3 GMP+ Logo’s en/of Handelsmerken.
 • Implementatie van buitengewone Gebeurtenissen.
 • Het is de door GMP+ geaccepteerde Certificatie Instelling/ Critical, Non-Critical location en Outsourcing Party niet toegestaan om aanvullende voorwaarden op te leggen aan de Deelnemer, anders dan de voorwaarden zoals uiteengezet in het GMP+ FC scheme.
 • De Certificatie Instelling is verplicht om de GMP+ database actueel te houden.
 • Na het vaststellen van een Critical Nonconformity, mag de Deelnemer zijn GMP+-certificaat niet op eigen verzoek intrekken.
 • Indien GMP+ International de samenwerking met de door GMP+ geaccepteerde Certificatie Instelling beëindigt, dan is hetzelfde van toepassing voor de Critical-, Non-Criticallocation en Outsourced Party.

 

GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Licentie overeenkomst:

 • Implementatie van Critical-, Non-Critical location en Outsourcing Party.
 • De door GMP+ geaccepteerde Certificatie Instelling moet een SLA/Contract opstellen met de hierboven genoemde partijen.
 • De voorwaarden/verantwoordelijkheden van door GMP+ geaccepteerde Certificatie Instellingen, Critical-, Non-Critical location en Outsourcing Party.
 • Critical-, Non-Critical location en Outsourcing Party moet werken in overeenstemming met het feed safety management system en onder de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de GMP+-geaccepteerde Certificatie Instelling.
 • De Critical location kan key-activities uitvoeren, is zichtbaar op de Portal van GMP+ International en zal ten minste eens per twee jaar worden geaudit door GMP+ International.
 • Non-Critical location en Outsourcing Party mag geen key-activities uitvoeren.

Er zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de implementatie van Critical-, Non-Critical location en Outsourcing Party in GMP+ A1 en GMP+ A5-documenten. Van elk document worden twee versies gepubliceerd.

 1. De herziene documenten,
 2. De oorspronkelijk versie met zichtbare wijzigingen wordt ook geüpload naar de portal, in het gedeelte Historie van FSA-documenten. Deze versies zullen echter op 01.10.2017 worden verwijderd van de GMP+ portal. Geaccepteerde Certificatie Instellingen zullen deze herziene GMP+ A5 GMP+ Feed Certification scheme Licentie Overeenkomst per post ontvangen.