International Database for Transport of Feed (IDTF) – Nieuwsbrief juli 2017

donderdag 27 juli 2017

Er werden verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, GTP, AIC, Gafta en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database.

1. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database 

Veranderingen werden gemaakt in productnamen, definities, voorbeelden van merknamen of synoniemen. De minimale reinigingsniveaus werden niet gewijzigd.

Het betreft de volgende IDTF-nummers : 

 

IDTF-nr.         Productnaam  Wijzigingen
30155             Natriumsilicaat Verandering in de beschrijving van het product: 
het product kan bestaan uit vloeibare of vaste vorm.
30445 

Weekmaker in vloeibare vorm, 
bestemd voor de vervaardiging van PVC

Toevoeging van een nieuw voorbeeld van een merknaam:
CEREPLAS L 810 TM.

Vermelding van het CAS-nummer voor elk voorbeeld van 
een merknaam, onder het item “Voorbeelden van merknamen”.

40381  Zout

Verandering in de naam van het product. 
Vorige naam “Voederzout, keukenzout (food/feed)”.

Beschrijving van het product : “Het gehalte aan NaCl mag 
op droge stof niet minder zijn dan 97%, exclusief additieven”.

Vermelding van het CAS-nummer.

Toevoeging van een synoniem: Tafelzout.

30298  Wegenzout Verwijdering van de zin “Indien het zuiver NaCl betreft, is
reiniging A voldoende”.
30097  Silicomangaan

Vermelding van Ferro silicomangaan onder het item “Synoniemen”. 

Vermelding van het CAS-nummer.

40285 

Kunstmeststoffen en 
minerale bodemverbeteraars 
(in vaste vorm)

Toevoeging van “Korn Kali” onder de "Voorbeelden van merknamen".Publicatie datum: 20/07/2017 
Verplicht vanaf: 20/11/20172. Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database: 

De volgende producten en reinigingsregimes zijn nu opgenomen in de IDTF-database: 

IDTF-nr. Productnaam                 Minimum reiniging       
40413                   Kaolin derivativen (non-feed)                     A
30494 Magnesiumhydroxide oplossing   C

De bovenstaande wijzigingen in de IDTF zijn direct van toepassing en bindend.