Jaarverslag 2016 Beschikbaar

donderdag 27 juli 2017

Met trots presenteren we het Jaarverslag 2016 van GMP+ International. Dit jaar hebben we verschillende belangrijke stappen genomen richting het versterken van onze interne organisatie, en richting een organisatie met meer aandacht voor de verschillende behoeften in de markt.

In 2016 heeft GMP+ International de 30 geaccepteerde Certificatie-instellingen beoordeeld door middel van herstelcontroles, in het kader van de voortdurende uitvoering van het GMP+ Integriteitsbeleid. Herstelcontroles worden geselecteerd met behulp van ons vernieuwde, risico gebaseerde auditraamwerk. 

Als gevolg parallelaudits (ter verificatie van de manier waarop een audit wordt uitgevoerd door Certificatie-instellingen), heeft GMP+ International diverse bevindingen gedaan bij de deelnemers met betrekking tot niet-naleving van de GMP+ FSA-module.  

Top drie critical nonconformities zoals vastgesteld door Certificatie-instellingen tijdens reguliere audits bij GMP+ FSA-deelnemers:

  1. Inkoop en Poortwachter protocol voor producten en diensten van niet-GMP+ FSA-gecertificeerde bedrijven.
  2. Niet-naleving van het reinigingsregime en de registratievoorwaarden voor transportbedrijven.
  3. Geen medewerking van bedrijven tijdens de GMP+ audits met Certificatie-instellingen en contractuele naleving van bedrijven t.a.v. Certificatie-instellingen. 

Van de hierboven genoemde resultaten staan inkoopvoorwaarden in de top drie critical nonconformities die door de Certificatie-instellingen worden vastgelegd tijdens reguliere audits en ook in de top drie kritieke bevindingen die zijn vastgelegd tijdens parallelle audits. Deze zullen intern worden geanalyseerd ter verbetering van de huidige voorwaarden van het GMP+ FC scheme. 

GMP+ International past het Integriteitsbeleid toe om te zorgen voor het vertrouwen dat gecertificeerde bedrijven de beginselen en voorwaarden van de van toepassing zijne normatieve standaarden van GMP+ op juiste en onbelemmerde manier naleven. Om die reden is integriteit één van de kernwaarden van ons bedrijf. We zijn eerlijk en oprecht naar alle betrokken partijen, zowel intern en extern. Door ons Integriteitsbeleid op gepaste wijze toe te passen, hebben alle partijen in de diervoederketen het vertrouwen dat de Certificatie-instellingen de GMP+ audits uitvoeren in overeenstemming met GMP+-voorwaarden en dat beoordelingen op onpartijdige, competente en consistente wijze worden uitgevoerd.

Ons Jaarverslag 2016 is vanaf nu online beschikbaar.