Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP

donderdag 27 juli 2017

Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om aanvragen in te dienen. De uiterste datum van indiening is 25 augustus 2017. De aanvragen die voor die datum worden ingestuurd zullen in het Technical Committee FSP van 07 november 2017 beoordeeld worden. Aanvragen die na 25 augustus binnenkomen, worden behandeld in de eerste vergadering van 2018.

Een aantal (nieuwe) voedermiddelen met bijbehorende risicobeoordeling is goedgekeurd en opgenomen in de FSP. 

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certification scheme – bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu – dienen voedermiddelen voor diervoeder te worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, in overeenstemming met de HACCP-beginselen. 

Op basis van een deskstudie, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), worden de risicoanalyses beoordeeld. Indien de beoordeling aantoont dat het voedermiddel op gecontroleerde wijze in de keten gebracht kan worden, dan wordt het opgenomen in de FSP Productlijst. 

In de afgelopen periode zijn weer verschillende voedermiddelen en hun technische hulpstoffen met positief resultaat beoordeeld. Deze voedermiddelen zijn opgenomen in de FSP Productenlijst. GMP+-gecertificeerde bedrijven kunnen deze voedermiddelen veilig gebruiken. 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe voedermiddelen en meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

 

Voedermiddel

 

Opmerkingen

 

Als onderdeel van de Risicobeoordeling (RB)

 

Monodicalciumnatriumfosfaat

De producent, Heinrich Nagel (GMP-gecertificeerd bedrijf) is gestopt met de productie van dit voedermiddel.

Volgens onze informatie was Heinrich Nagel de enige producent van Magnesium calciet. Dit betekent dat het product verwijderd dient te worden van de FSP Product list.

Produceert of verwerkt u dit voedermiddel?

Indien u dit voedermiddel produceert of verwerkt, neem dan voor 30 augustus 2017 contact met ons op. Indien we na deze datum geen informatie hebben ontvangen, zal dit voedermiddel worden verwijderd van FSP.

De generieke RB is niet gepubliceerd (de specifieke RB van dit bedrijf is intern gearchiveerd door GMP+ International)

Calciumnitraat-dihydraat

Nieuw voedermiddel

Calciumnitraat-dihydraat

Monoammoniumfosfaat

Nieuwe risicobeoordeling.

Het specifieke product “11.104- Monoammoniumfosfaat (Aliphos Rotterdam B.V.)” is vervangen door het generieke product “11.525- Monoammoniumfosfaat”

Monoammoniumfosfaat

Ammoniumsulfaat

Nieuw voedermiddel

Ammoniumsulfaat

Saffloerbloem pulp

Nieuw voedermiddel

Saffloerbloem pulp

Tarweeiwitconcentraat

Nieuw voedermiddel

Tarweeiwitconcentraat

Meel van Solanum glaucophyllum

Nieuw voedermiddel

Meel van Solanum glaucophyllum

Aloe barbadensis bladsap, poeder

Nieuw voedermiddel

Aloe barbadensis bladsap, poeder

Calcium gestabiliseerde glycerine

Nieuw voedermiddel

Calcium gestabiliseerde glycerine

Natrium/ammonium(bi)carbonaat

De risicobeoordeling Natriumcarbonaat is bijgewerkt zodat deze ook informatie bevat over Natrium / ammonium (bi)carbonaat. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw voedermiddel: “11.538-Natrium/ammonium (bi)carbonaat”. Het specifieke product “11.077- Natrium/ammonium(bi)carbonaat (Novacarb, Laneuveville-devant-Nancy)” (voorheen opgenomen in de FSP productlijst zonder publicatie van generieke risicobeoordeling) is vervangen door het generieke product “11.538- Natrium/ammonium(bi)carbonaat”.
 • Gewijzigde naam risicobeoordeling: “Natriumcarbonaat & Natrium/ammonium(bi)carbonaat” (in plaats van “natriumcarbonaat”)
 • Nieuwe stappen in processchema: zie gewijzigde details 1 & nieuwe pagina details 5
 • Nummers gewijzigd (‘verwijzingen naar processchema’) in de gevarentabel
 • Nieuwe synoniem voor natriumcarbonaat: “dinatrium carbonaat”
 • Nieuwe voorgestelde beheersmaatregelen voor Toxische stoffen bij bewerking /Verwerking

Natriumcarbonaat & Natrium/ammonium(bi)carbonaat

Zeewier, gedroogd en gemalen

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuwe synoniemen en gewijzigde productdefinitie: product beschikbaar in korrelvorm
 • Nieuwe technische hulpstoffen: stoom & soorten water
 • Nieuwe informatie in processchema: zie globaal en details 1 & 2
 • Verwijder “NOx en DMNA” uit gevarentabel
 • Nieuwe voorgestelde beheersmaatregel bij teelt: Analyse gereed product

Zeewier, gedroogd en gemalen

Hennepolie

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw voedermiddel
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 2 & 4
 • Nieuw gevaar: Peroxiden

Hennepproducten

Raapzaadschilfers koek

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw voedermiddel
 • Nieuwe technische hulpstoffen: Natriumchloride; (Leiding-)water; Conserveermiddel
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 2 & nieuwe pagina, details 4
 • Nieuwe gevaren bij teelt: Ally isothiocyanaat & Vinylthio-oxazolidon

Raapzaadolie industrie

Raapzaadschilfers, geëxtrudeerd

Raapzaadschrootvoer, geëxtrudeerd

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Bijgewerkte naam risicobeoordeling: “Raapzaadproducten, geëxtrudeerd” (in plaats van “Kool- en raapzaadmeel, geëxtrudeerd”)
 • Nieuwe voedermiddelen
 • Gewijzigde productdefinitie (2.130- Kool- en raapzaadmeel, geëxtrudeerd) verwijderd ”pensbestendig” (proces is niet beoordeeld in dit document)
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 1
 • Aangepaste gevarentabel: ontvangst is verwijderd omdat de gevaren bij deze step al worden genoemd in de risicobeoordeling voor de grondstof: Raapzaadolie industrie.

Raapzaadproducten, geëxtrudeerd

Natte (suiker)bietenpulp

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw voedermiddel
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 2 & 10
 • Nieuwe gevaren bij oogst: Deoxynivalenol, nivalenol en T-2 toxine en HT-2 toxine
 • Verwijder “NOx en DMNA” & “biogene aminen” uit gevarentabel
 • Nieuwe beheersmaatregelen & verwijzingen naar processchema in dioxinen en PAH4 bij bewerking.

Bietsuikerindustrie

Schillen van noten

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Gewijzigde risicobeoordeling naam: “Notenvruchten producten (in plaats van “Vruchtpitten van noten”)
 • Nieuw voedermiddel
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 1 & 2

Notenvruchten producten

Gegist soja-eiwit (concentraat)

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Productdefinitie gewijzigd in overeenstemming met de definitie in de EU catalogus van voedermiddelen (Cat. 1017/2017), product 2.18.5.
 • Code 12.015 vervangen door 2.320 in FSP productlijst om de classificatie in de EU catalogus van voedermiddelen te volgen
 • Het is eiwit uit soja  (ingedeeld in groep 2) en niet eiwit uit micro-organisme (ingedeeld in groep 12).
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 1
 • Nieuwe gevaren: T-2 toxine en HT-2 toxine

Gegist soja-eiwit (concentraat)

Lavameel

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw gevaar: Fluor/Fluoride

Lavameel

Viseiwit, poeder en gehydrolyseerd

Visolie

Visgratenmeel

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Naam risicobeoordeling gewijzigd: “Viseiwit, vloeibaar/poeder & gehydroliseerd; visolie & visgraat (in plaats van “Viseiwit, vloeibaar en gehydrolyseerd”)
 • Nieuwe voedermiddelen
 • Nieuwe informatie in processchema: zie nieuwe pagina’s: details 5 tot 7
 • Nieuwe technische hulpstoffen: Antiklontermiddel; Water (stoom)
 • Nieuwe gevaren: Productvreemde delen; Biogene aminen; Koolwaterstoffen

Viseiwit, vloeibaar en gehydrolyseerd

Soja-eiwitconcentraat uit water extractie

Sojavet, omgeësterd

Sojaschilfers

Sojaolie, ruw, niet-ontslijmd

Sojabonen, vlokken

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuw voedermiddel
  • Soja-eiwitconcentraat uit water extractie 
  • Sojavet, omgeësterd
  • Sojaschilfers
  • Sojaolie, ruw, niet-ontslijmd
  • Sojabonen, vlokken
 • Nieuwe informatie in processchema: zie volledig nieuwe pagina, details 7
 • Nieuwe gevaren: T-2 toxine en HT-2 toxine

Soja-olie industrie

Veilingfruit

Veilinggroenten

 

Producten die vallen onder de definitie van ‘veilingfruit’ en ‘veilinggroenten’ vallen ook al onder de definitie van ‘groenten en fruit, vers’.

Om deze doublure in classificatie te vermijden, zijn beide begrippen ‘veilingfruit’ en ‘veilinggroenten’ toegevoegd als synoniemen van ‘groenten en fruit, vers’ en hun codes zijn verwijderd van de FSP productlijst.

** zie aanvullende informatie over het effect op de GMP+ monitoring database

Groente- en Fruitverwerkende industrie (exclusief vruchtensappen)

Gesproeidroogd vetpoeder / emulsies (producten)

Concentraat van proceswater van de productie van gesproeidroogde vetpoeders en emulsies

Nieuwe voedermiddelen

Gesproeidroogd vetpoeder / emulsies (producten) / Concentraat van proceswater van de productie van gesproeidroogde vetpoeders en emulsies

Magnesiumoxide

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuwe technische hulpstof: (Leiding-)water
 • Nieuwe informatie in processchema: zie details 1 & 2
 • Nieuwe / aanvullende gevaren (Koolwaterstoffen) en beheersmaatregelen: Calcinatietemperatuur min. 850°C; Analyse gereed product

Magnesiumoxide

Glycerine, ruw (uit het productie van biodiesel)

Glycerine, geraffineerd (uit het productie van biodiesel)

Risicobeoordeling bijgewerkt. Relevante wijzigingen:

 • Nieuwe opmerking om de juiste informatie te verstrekken over restricties in grondstoffen: het is niet toegestaan om een verboden product te gebruiken als grondstof voor de productie van glycerine, zie verboden producten in deGMP+ BA3.

Glycerine, ruw en geraffineerd (uit biodiesel)Feed materials in the GMP+ Monitoring Database (MDB) 

** Specifieke informatie met betrekking tot Veiling-fruit/Veilinggroenten 
Het invoeren van de analyseresultaten van het product ‘Veilingfruit’ en ‘Veilinggroenten’ (respectievelijk code 5.055 & 13.041) moet in de toe-komst worden toegevoegd aan het product ‘groenten en fruit, vers’ (code 13.090). De voormalige analyseresultaten voor ‘Veilingfruit en Veilinggroenten’ (respectievelijk code 5.055 & 13.041) zullen beschikbaar blijven in de rapportages, maar het invoeren van nieuwe resultaten is niet toegestaan. 

Algemeen 

De opname van nieuwe voedermiddelen, wijzigingen in productnamen of verwijdering van voedermiddelen is ook van invloed op de GMP+ Monitoring database (MDB). Voor nieuwe voedermiddelen is het mogelijk om vanaf nu analytische resultaten toe te voegen. Voor de verwijderde voedermiddelen is het niet langer mogelijk om analytische resultaten toe te voegen, maar de historische analytische resultaten zullen nog steeds beschikbaar zijn om te raadplegen.