Voorgenomen wijzigingen GMP+ FC scheme

donderdag 27 juli 2017

GMP+ International heeft voorgenomen wijzigingen van de GMP+ FSA module gepubliceerd op de website.

Nieuwe voorwaarden voor laboratoria 


Per 1 januari 2019 wijzigen de voorwaarden voor laboratoria die analyses uitvoeren voor GMP+ gecertificeerde bedrijven. Vanaf die datum mogen de analyses op de contaminanten Aflatoxine B1, dioxine en dioxine-achtige PCB’s, zware metalen, pesticiden en antibiotica, uitsluitend uitgevoerd worden door GMP+ International geregistreerde laboratoria.

 

GMP+ International vraagt uw mening 


Conform de procedure voor aanpassingen aan de GMP+ FSA module, worden alle voorgenomen wijzigingen gepubliceerd op de website voor publieke consultatie.

De wijzigingen betreffen twee nieuwe GMP+ standaarden:

  • Concept GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for laboratories (nieuw document)
  • Concept GMP+ BA11 Performance criteria for GMP+ Registered Laboratories (nieuw document)    

 

Reactieformulier 
Alle GMP+ deelnemers worden uitgenodigd om de voorgenomen wijzigingen te bekijken en hierop te reageren via dit reactieformulier. Tevens worden alle GMP+ deelnemers verzocht de laboratoria die analyses voor hen uitvoeren, te vragen te reageren op de voorgenomen wijzigingen. 

U kunt tot en met uiterlijk 30 september 2017 reageren. Daarna zullen de opmerkingen worden verwerkt in finale concepten die daarna ter goedkeuring aan het International Expert Committee worden voorgelegd.