Belangrijke stappen wederzijdse erkenning Franse CSA/GTP

donderdag 27 juli 2017

Ovocom, AIC, QS en GMP+ International hebben geconcludeerd dat er in de afgelopen weken aanzienlijke vooruitgang is geboekt met betrekking tot het realiseren van een wederzijdse erkenning met de Franse CSA/GTP-standaard. Op deze manier komt een volledig gecertificeerde keten voor de inkoop van Franse granen, oliezaden en eiwitgewassen een stap dichterbij.

De Franse standaard omvat de collectie, de opslag, de handel in en het transport van granen, oliezaden en eiwitgewassen. De GSA/GTP-standaard wordt beheerd door drie beheerders: Coop de France Métiers du Grain, la Fédération du Négoce Agricole (FNA) en het Syndicat National du Commerce Extérieur des Céréales et Oléoprotéagineux (Synacomex).

Deze drie organisaties zullen binnenkort een volledig nieuwe versie van hun CSA/GTP-standaard publiceren. De revisie van de standaard is de basis van de overeenkomst met de vier schemahouders. Een aantal aanvullende aanpassingen moet nog steeds worden uitgewerkt en geïmplementeerd. De volledige implementatie wordt van kracht op 1 januari 2019.

Voor OVOCOM en GMP+ International betekent dit met name dat ze de eenzijdige acceptatie van de CSA/GTP-standaard voortzetten. Er zal een overeenkomst tot wederzijdse erkenning worden uitgewerkt, zodat de juiste implementatie van de aanvullende aanpassingen nauwlettend gevolgd kan worden. Beide organisaties zijn voornemens om deze overeenkomst na 1 juli 2018 te laten leiden tot een volledig wederzijdse erkenning.

Voor AIC en QS maakt deze overeenkomst de weg vrij voor een volledige wederzijdse erkenning met ingang van 1 januari 2019.