Lijst van QM-Milch geaccepteerde diervoederleveranciers

donderdag 31 augustus 2017

QM-Milch gebruikt de databases van GMP+ en QS voor het overzicht van alle QM-Milch geaccepteerde producenten van en handelaren met diervoeder.

Acceptatie door QM-Milch 

QM-Milch accepteert zowel bedrijven, die via QS-certificatie, als ook bedrijven die via GMP+ certificatie aantonen dat zij voldoen aan de QM-Milch voorwaarden. Bij GMP+ gecertificeerde bedrijven gaat dat middels certificatie volgens de Country Note GMP+ BCN-DE1 QM-Milch. Deze Country Note vindt u hier op onze website. 

 

QS-lijst vermeldt behalve QS-gecertificeerde bedrijven ook GMP+-gecertificeerde bedrijven voor de levering in het QM-Milch-systeem 

QM-Milch heeft GMP+ International geïnformeerd over de actualisering van de lijst voor het QM-Milch systeem. Voor wat betreft de in de lijst vermelde GMP+-bedrijven vindt via een technische update automatisch een datatransmissie plaats vanuit de GMP+-database naar de QS-database. Hierdoor wordt gegarandeerd dat aan de Country Note GMP+BCN-DE1 QM-Milch wordt voldaan en wordt de registratie vergemakkelijkt. Deze technsiche aanpassing gebeurt gezien het feit dat de QS-database behalve QS-gecertificeerde voedermiddelbedrijven vanwege een erkenning over en weer tussen QS en andere normgevers, ook andere door QS erkende bedrijven vermeldt. Daartoe behoren ook GMP+-bedrijven met een QS-leveringsrecht. 
De lijst maakt het voor QM-Milch-veehouders gemakkelijk om na te gaan of hun diervoederleverancier aan de QM-Milch voorwaarden voldoet. 

 

Wat moet u doen? 

Indien u al gecertificeerd bent voor de Country Note QM-Milch hoeft u niets extra’s te doen. De relevante gegevens worden elke nacht automatisch overgeheveld van de GMP+ bedrijvendatabase naar de QS-database. 
Wilt u ook geaccepteerd worden door QM-Milch? Neem dan contact op met uw certificatie-instelling. 

Voor meer informatie zie brief van QM-Milch e.V.