Aflatoxine B1: wijzigingen risicoprofielen herkomstlanden mais

vrijdag 15 september 2017

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs én beschikbare informatie over weersomstandigheden tijdens de teelt en oogst van de nieuwe maïsoogst heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast.

Voor Canada, Kroatië, Oekraïne, Slowakije en Tsjechië betekent dit dat het risico van ‘Laag’ naar ‘Midden’ gaat. Dit betekent dat maïs uit deze landen frequenter geanalyseerd moet worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 medium te noemen is. 

Voor Brazilië betekent dit dat het risico van ‘High’ naar ‘Medium’ gaat. Dit betekent dat maïs uit Brazilië minder intensief geanalyseerd hoeft te worden dan voorheen, omdat het risico op het voorkomen van Aflatoxine B1 medium te noemen is. 

Voor Servië betekent de uitkomst van de evaluatie dat het van een risico ‘Medium’ naar ‘High gaat. Maïs uit Servië dient intensiever geanalyseerd te worden omdat het risico op het voorkomen van Aflatoxine B1 hoog te noemen is. 

Het gewijzigde protocol treedt in werking op 22 september 2017.

 

Wat kunt u doen? 

Om landen opnieuw te kunnen indelen is het belangrijk dat zoveel mogelijk GMP+ deelnemers hun analyseresultaten invoeren in de GMP+ Monitoring database en daar delen met de GMP+ Gemeenschap. 
Let er bij het aanleveren van deze gegevens wel op dat de herkomst van de mais correct wordt weergegeven en dat de gevonden aflatoxinegehalten in de juiste eenheid (mg/kg) worden ingevoerd. 

Het analyseren van monitoringresultaten vormt een inspiratiebron voor GMP+ International om in haar communicatie potentiele risico’s te benadrukken en FSP producten te ontwikkelen die afzonderlijke bedrijven en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken, zodat er beter omgegaan kan worden met de dagelijkse uitdagingen die komen kijken bij het leveren van veilig diervoeder voor veilig voedsel.