GMP+ International & QualimaC werken samen voor Spanje

donderdag 28 september 2017

Spanje is één van de grootste producenten van diervoeder in Europa. Vorig jaar stond het land op de tweede plek, achter Duitsland, dat nog steeds de grootste producent van mengvoeder is. Spanje blijft niet alleen gericht op volume, maar ook op het garanderen van de hoogwaardige kwaliteit en veiligheid van de diervoederingrediënten die gebruikt worden voor de productie van mengvoeder. Om die reden hebben QualimaC en GMP+ International besloten om samen te werken in het algemeen belang.

QualimaC  is een vereniging die de kwaliteit van voedermiddelen die worden geïmporteerd en gebruikt in Noordoost Spanje controleert en bevordert. Op dit moment omvat QualimaC producenten van mengvoeder en bedrijven die zich richten op de import, levering en handel. Ze nemen monsters van voedermiddelen die worden verzonden in de havens van Tarragona en Barcelona en onderzoeken deze. Deze twee havens zijn de voornaamste leverbron van voedermiddelen voor de diersector in Catalonië, Aragon en Castellón. Het controlebeleid is alleen van toepassing op de definitieve eindbestemming van grondstoffen, daarom is het zeer belangrijk voor hen om informatie te hebben bij de oorsprong van de voedermiddelen.

 

Om elkaar te helpen, hebben GMP+ International en QualimaC jongstleden 21 augustus 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend, voor een proefperiode van 6 maanden. Deze overeenkomst houdt in dat er informatie uitgewisseld zal worden op het gebied van veiligheid en voederveiligheid, waaronder Early Warning System (EWS) monitoring, en analytische resultaten van ongewenste stoffen in diervoeder. Beide partijen zijn van mening dat het garanderen van de veiligheid grondstoffen gunstig is voor de gehele leverketen en het is zeer belangrijk dat informatie wordt gedeeld ten gunste van alle betrokken diervoedersegmenten.

 

Mr. Jordi Forés Piquer, Directeur van QualimaC, “GMP+ International is wereldwijd bekend hetgeen betekent voor QualimaC meer wereldwijde erkenning kan betekenen dankzij deze samenwerking. Een aantal bedrijven waarmee we contact hebben is GMP+ FSA (Feed Safety Assurance) gecertificeerd en we zijn van mening dat dit de voederveiligheid ten gunste komt. Zoals wij altijd zeggen: we zitten allemaal in hetzelfde voedermiddelenschuitje, dus het is in ons aller belang om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd. We maken allemaal onderdeel uit van dezelfde voedselketen, dus we moeten zoveel mogelijk samenwerken, omdat voederveiligheid concurrentie overstijgend is.”

 

GMP+ International heeft altijd opengestaan voor alle groepen en sectoren die hetzelfde doel hebben in de diervoeder en levensmiddelenketen. ‘Dit is altijd onze visie geweest,’ zegt Johan den Hartog, Managing Director van GMP+ International: “Onze droom is dat alle bedrijven in de diervoederketen overal ter wereld bijdragen aan veilig en verantwoord voedsel van dierlijke oorsprong. Om die reden zijn we zeer blij met de samenwerking met QualimaC”.