Samenwerking SecureFeed

donderdag 5 oktober 2017

GMP+ International en SecureFeed werken samen aan beste borg diervoederveiligheid en voorkomen dubbel werk

Rijswijk/Wageningen; 2 oktober 2017 - SecureFeed en GMP+ International intensiveren hun samenwerking. De aansluiting van het borgingssysteem met monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan bij SecureFeed op de internationale kwaliteitsschema’s en standaarden bij GMP+ International biedt samen de beste borg van de voedselveiligheid van diervoeders. Tegelijkertijd wordt elke overlap uit de werkzaamheden van SecureFeed en GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) en hun deelnemers gehaald en worden de administratieve lasten geminiseerd. Met die overtuiging ondertekenden GMP+ International en SecureFeed vandaag een samenwerkingsconvenant.

De werkafspraken gaan in op 1 oktober en betreffen een efficiënte organisatie van de deelname en uitwisseling van informatie. Ook is er vanaf nu afstemming over de audits voor deelnemers, de in te schakelen Certificerende Instellingen, de invulling van de tests met tracking & tracing en de monitoringsvereisten. Vanaf 1 januari 2018 worden deelnemers van Securefeed gevraagd meldingen over situaties waarbij de diervoeder- en/of voedselveiligheid (mogelijk) in het geding is, alleen bij SecureFeed te doen. SecureFeed handelt de melding af en geeft dit door aan GMP+ International. Het is steeds de intentie dat deelnemers gegevens eenmalig aanleveren voor meervoudig gebruik door beide organisaties.

 

Aanvullend

GMP+ Internationaal beheert en ontwikkelt internationale kwaliteitsschema’s en standaarden op het vlak van diervoederveiligheid. Dit gebeurt op basis van multi-stakeholder participatie. SecureFeed beheert en ontwikkelt voor en met haar deelnemers een borgingssysteem voor de diervoeder- en voedselveiligheid van diervoeders via risicobeoordeling en monitoring. Daarnaast stelt SecureFeed onafhankelijk eigen actie- en afkeurgrenzen vast voor bepaalde contaminanten in diervoeders. Deze zijn in veel gevallen gebaseerd op wettelijke en sectorale (GMP+ FSA) normen; het kan ook een bovenwettelijke norm zijn. Het vaststellen van bovenwettelijke normen doet SecureFeed in afstemming met partners in de dierlijke productieketen.

Nadere analyse van beide organisaties leerde dat ze aanvullend op elkaar zijn, maar dat op onderdelen werkprocessen (beter) op elkaar zijn aan te sluiten. Op andere aspecten is dat niet het geval of het zou tot extra kosten leiden, bijvoorbeeld bij de grondslag en de inning van de jaarlijkse bijdrage. Het convenant, waarbij beide organisaties hun eigenstandige positie behouden, heeft een looptijd van drie jaar en is daarna (stilzwijgend) te verlengen.

 

Certificatie voorwaarde voor deelname

Certificatie voor GMP+ FSA is een voorwaarde voor deelname aan SecureFeed. Voor GMP+ FSA zijn bedrijven in alle schakels van de diervoederketen verplicht om risicoanalyses uit te voeren en het resultaat van hun risicobeheersing te monitoren. Bedrijven die voedermiddelen, mengvoeders en toevoegingsmiddelen rechtstreeks leveren aan veehouders, voeren die risicoanalyses en monitoring samen uit via SecureFeed. Haar ruim 500 deelnemers vertegenwoordigen in Nederland 100% van de productie van mengvoeders, bijna 100% van de productie van vochtrijke diervoeders en ruim 80% van de fouragehandel. In meer dan 80 landen zijn ruim 16.000 bedrijven GMP+ FSA-gecertificeerd.