Aflatoxine B1

donderdag 19 oktober 2017

Aflatoxine B1: wijzigingen risicoprofielen Oekraïne en Slowakije

Als gevolg van de evaluatie van de beschikbare analyseresultaten van Aflatoxine B1 in maïs heeft GMP+ International samen met andere geaccepteerde schemahouders het risicoprofiel voor Aflatoxine B1 aangepast. 

Voor Oekraïne en Slowakije betekent dit dat het risico van ‘Midden’ naar ‘Laag’ gaat. Dit betekent dat maïs uit deze landen minder frequenter geanalyseerd moet worden, omdat het risico op de aanwezigheid van Aflatoxine B1 laag te noemen is. 
Het gewijzigde protocol treedt in werking op 23 oktober 2017.

 

Wat kunt u doen?

Om landen opnieuw te kunnen indelen is het belangrijk dat zoveel mogelijk GMP+ deelnemers hun analyseresultaten invoeren in de GMP+ Monitoring database en daar delen met de GMP+ Gemeenschap. 

Let er bij het aanleveren van deze gegevens wel op dat de herkomst van de mais correct wordt weergegeven en dat de gevonden aflatoxinegehalten in de juiste eenheid (mg/kg) worden ingevoerd.

Het analyseren van monitoringresultaten vormt een inspiratiebron voor GMP+ International om in haar communicatie potentiele risico’s te benadrukken en FSP producten te ontwikkelen die afzonderlijke bedrijven en de diervoederindustrie als geheel veerkrachtiger maken, zodat er beter omgegaan kan worden met de dagelijkse uitdagingen die komen kijken bij het leveren van veilig diervoeder voor veilig voedsel.

 

Voorgaande wijzigingen risicoprofielen

Sinds september 2017 zijn de risicoprofielen van herkomstlanden als volgt gewijzigd:

Implementatiedatum

Wijzigingen

Land

Risicoprofiel

22 september 2017

Canada, Kroatië, Oekraïne, Slowakije en Tsjechië

Laag > Midden

Brazilië

Hoog > Midden

Servië

Midden > Hoog