Europese harmonisatie

dinsdag 31 oktober 2017

Wederzijdse erkenning tussen OQUALIM en AIC, GMP+ International, OVOCOM en QS mogelijk vanaf 1 Januari 2018.

AIC, GMP+ International, OVOCOM en QS hebben het genoegen u aan te kondigen dat zij een “Memorandum of Understanding” (MoU)  hebben ondertekend met Oqualim om tot een volwaardige uitwisselbaarheid te komen. AIC, GMP+ International OVOCOM en QS beschikken onderling al verschillende jaren over uitwisselbaarheidsovereenkomsten. Het uiteindelijke doel van deze MoU is dus om, indien mogelijk, een uitwisselbaarheidsovereenkomst te bekomen met Oqualim vanaf 1 januari 2018.

Belangrijke punten zijn onder andere de acceptatie van bovenstaande certificatieschema’s door de verschillende lastenboeken voor primaire dierlijke productie binnen Europa en de gelijkwaardigheid van de certificatieregelingen. 
Vanaf 1 januari 2018 zal een overgangsperiode van 2 jaar aanvangen als er wordt voldaan aan de overeengekomen basisvoorwaarden. Tijdens die periode zal een tijdelijke uitwisselbaarheid van kracht zijn voor bedrijven die voldoen aan de Oqualim bijlage voor leveranciersbeoordelingen. Alle partijen zullen intussen werken aan een definitief akkoord. Dit akkoord zal thema's zoals de harmonisatie van de aankoopvoorwaarden en een gemeenschappelijk incident management systeem omvatten.