GMP+ Community groeit: EMFEMA & SBK nieuwe ketenpartners

dinsdag 15 januari 2019

Met trots kondigen wij twee nieuwe samenwerkingen aan met de Nederlandse ketenpartner SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector) en EMFEMA (European Manufacturers of Feed Minerals Association).

Wederom is diervoederschema beheerder GMP+ International erin geslaagd om een samenwerking te vormen met een Good Agriculture Practice system manager en een levensmiddelenvereniging.

SBK 

SBK is de brancheorganisatie van de Nederlandse kalversector en is verantwoordelijk voor de kwaliteitsregeling voor IKB vleeskalveren voor kalverhouders. Johan den Hartog, Managing Director van GMP+ International en Joop Atsma, voorzitter van SBK hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De samenwerking tussen GMP+ International en SBK is erop gericht om de veiligheid te borgen van het diervoeder dat wordt geleverd aan kalverhouders die deelnemen aan de kwaliteitsregeling voor IKB vleeskalveren voor kalverhouders, te zorgen voor de afstemming van de beide kwaliteitsborgingssystemen en de uitwisseling van informatie tussen partijen over waargenomen vraagstukken op het gebied van voederveiligheid. Daarnaast zetten beide partijen zich in voor het delen van kennis, hetgeen diervoedercertificatie standaarden nog verder zal verbeteren. GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven in Nederland zullen hier de vruchten van plukken.

Het doel van SBK is om in het belang van de ondernemingen in de keten van productie, verwerking en handel van vleeskalveren (blank en rosé) kalfsvlees en kalvervoeders, de productie, verwerking en afzet te bevorderen. De stichting beheert een kwaliteitsregeling voor IKB vleeskalveren in de gehele productieketen, genaamd Vitaal Kalf. GMP+ FSA gecertificeerde leveranciers worden gepromoot als een bron van diervoeder.

EMFEMA
Nog een Ketenpartnerovereenkomst met EMFEMA  , welke is ondertekend door Secretaris-Generaal Grit Monse. De samenwerking tussen GMP+ International en EMFEMA is onderdeel van ons diervoeder- en levensmiddelenketen partnerprogramma. GMP+ International past het beginsel toe van goed-gebalanceerde multi-stakeholder participatie ter ontwikkeling van het GMP+ Feed Certification scheme. Dit wordt gerealiseerd door samenwerkingsverbanden te sluiten met stakeholders in de diervoederketen.

Het betrekken van stakeholders in de diervoeder- en levensmiddelenketen in het besluitvormingsproces heeft geleid tot de steun van en toewijding aan het GMP+ Feed Certification scheme door verschillende industrieën binnen de keten. Samenwerkingen met partners stellen ons in staat om marktgerichte producten en diensten te ontwikkelen, waar de gehele diervoederketen de vruchten van plukt.

Een belangrijk onderdeel van het bestuur van GMP+ International is het International Expert Committee en sub-comités die bestaan uit vertegenwoordigers van onze ketenpartners.

EMFEMA

is een internationale vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 1996, die in de Europese Unie gevestigde producenten van macromineralen, spoorelementverbindingen en specifieke minerale voor gebruik in diervoeding samenbrengt. In samenwerking met andere professionele organisaties uit de diervoedersector, zoals GMP+ International, werken ze aan een voortdurende verbetering van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid bij het voederen van dieren. Ze bieden informatie en diensten op het gebied van alle vragen met betrekking tot diervoederwetgeving, technische ontwikkelingen, kwaliteitsstandaarden en gerelateerde vraagstukken. EMFEMA beoogt een platform te zijn voor uitwisseling en samenwerking tussen bedrijven die minerale voedermiddelen en toevoegingsmiddelen produceren en gebruiken.

Partners & Samenwerkingen

Alle onze partners zijn hier op onze website te vinden. We zijn altijd op zoek naar meer samenwerkingen en experts binnen de levensmiddelen- en diervoederketen als voorzitters van het International Expert Committee. Indien u ook geïnteresseerd bent in een samenwerking met GMP+ International, neem dan contact met ons op via ons Business Development team: info@gmpplus.org.