Vereenvoudigde melding normoverschrijding GMP+ International en SecureF

woensdag 17 januari 2018

Met ingang van 18 januari introduceren GMP+ International en SecureFeed de vereenvoudigde melding van overschrijdingen. Bij GMP+ International aangesloten deelnemers van SecureFeed kunnen vanaf die dag met één formulier melding doen bij één meldpunt van een overschrijding van een wettelijke of GMP+ norm. Het is zelfs mogelijk om met dit formulier uw certificerende instellingen ook meteen te informeren. Voor meldingen bij overschrijding van een actiegrens van SecureFeed en bij geweigerde vrachten verandert de bestaande werkwijze niet.

Het inrichten van één meldpunt voor overschrijdingen is een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen GMP+ International en SecureFeed. Beide organisaties ondertekenden afgelopen oktober  een samenwerkingsconvenant. Belangrijke doelen van de samenwerking zijn de uitwisseling van informatie en de reductie van de administratieve belasting voor deelnemers door het vermijden van overlap.

Bij GMP+ International aangesloten deelnemers van SecureFeed hoeven slechts op één plaats (de SecureFeed Databank) een melding aan te maken. SecureFeed coördineert de afhandeling van de melding. SecureFeed informeert waar nodig GMP+ International en GMP+ International legt haar vragen en informatieverzoeken bij SecureFeed neer. GMP+ International behoudt haar bestaande rol bij eventuele vervolgacties richting GMP+ gecertificeerde leveranciers (voor zover dit geen andere SecureFeed deelnemer is).

Behalve GMP+ International en SecureFeed, kan de deelnemer met deze ene melding ook zijn certificerende instelling informeren. Voor de melding bij de NVWA (in het geval van een overschrijding van een wettelijke norm) dient een deelnemer nog steeds het meldingsformulier van de NVWA in te vullen en naar de NVWA te sturen.

Voor vragen over de gecombineerde melding van overschrijdingen, kunt u contact opnemen met SecureFeed (info@securefeed.eu of tel. 085 7731945).