Nieuwe checklijst voor kust- en binnenvaart transport

donderdag 22 februari 2018

Een nieuwe checklijst GMP+ B4.3 Kustvaart met aanvullende voorwaarden wordt op 16 april 2018 geïmplementeerd.In overeenstemming met artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement, zullen de nieuwe checklijst GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart transport en aanvullende voorwaarden op 16 april 2018 worden geïmplementeerd door middel van een uitvoerend besluit.

Dit uitvoerend besluit is geldig tot publicatie van de nieuwe C-documenten op de website van GMP+ International.

 

Checklijst GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart

Met ingang van 16 april 2018, moeten Certificatie Instellingen de nieuwe Checklijst GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaart gebruiken met aanvullende voorwaarden. 

De checklijst bevat beschrijvingen van ‘Niet conform’. Dit zijn de zogenaamde ‘knock out’-criteria. Wanneer een inspecteur een dergelijke ‘Niet Conform’ vaststelt, dan kan geen certificaat worden verstrekt.

De volgende nieuwe boordelingsvoorwaarden zijn van toepassing:

 • Voor inspectie, moet de laadruimte leeg zijn voor beoordeling.
 • Beoordeling moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de checklijst.
 • Indien een inspecteur een ‘Niet conform’ heeft vastgesteld met beschrijving, dan kan er geen GMP+ certificaat worden verstrekt aan het bedrijf.
  • Alleen wanneer die ‘Niet conform’ wordt opgelost, kan een GMP+ certificaat worden verstrekt aan het bedrijf.
  • Wanneer een inspecteur nog een ‘Niet conform’ zonder beschrijving vaststelt, dan kan een GMP+ certificaat worden uitgegeven aan het bedrijf.
  • Met ingang van 16 april 2018, zal de nieuwe checklijst worden aangeboden aan de Certificatie Instellingen door middel van de nieuwe GMP+ database. De Certificatie Instellingen moeten de checklijst uploaden naar de nieuwe GMP+ database. Afzonderlijke rapportage is niet nodig.

   

  De huidige checklijst zal na 16 april 2018 niet meer worden gebruikt.