Ketenborging.nl accepteert GMP+ FC Standard

donderdag 22 februari 2018

De GMP+ FC Standaard is geaccepteerd door ketenborging.nl.

Wat is ketenborging.nl? 

Ketenborging.nl is een initiatief van de Nederlandse Taskforce Voedselvertrouwen. In samenwerking met het NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft deze Taskforce criteria opgesteld (waaronder transparantie en informatie-uitwisseling) voor private voedselveiligheids- en kwaliteitsschema’s.

Om te voldoen aan alle criteria zijn in de afgelopen twee jaar in het GMP+ FSA schema een paar wijzigingen doorgevoerd. De laatste wijziging betreft een aanpassing in de voorwaarden voor de onaangekondigde audits. Hierover wordt u apart geïnformeerd.
Ketenborging.nl biedt een overzicht van geaccepteerde kwaliteitsschema’s, die voldoen aan deze criteria. Bedrijven in de voedselproductieketen kunnen dan zaken doen met betrouwbare leveranciers.


Wat betekent dit voor GMP+ FSA  gecertificeerde bedrijven? 

Door de erkenning van het  GMP+ FSA certificatieschema door ketenborging.nl krijgt uw FSA-certificaat meer waarde. Vanaf nu kunt u immers ook aan uw handelspartners laten zien dat u voldoet aan de criteria van de Nederlandse Taskforce Voedselvertrouwen.

Voor GMP+ FSA bedrijven gevestigd in Nederland kan de NVWA het toezicht aanpassen: uit de risicoanalyse kan blijken dat deelnemende bedrijven minder of minder intensief geïnspecteerd behoeven te worden of dat de focus van de NVWA zich tijdelijk op andere zaken kan richten (bron: NVWA).