Gebruikte bakolie nu toegestaan in diervoeder

dinsdag 13 maart 2018

Wijziging in BA3 Minimumvoorwaarden negatieve lijst. Onder bepaalde omstandigheden zijn gebruikte oliën uit levensmiddelenfabrieken nu toegestaan in diervoeder.

Gebruikte frituuroliën/gebruikte bak- en braadoliën (UCO) staat op de lijst met ‘Verboden vet- en olieproducten’ in het document GMP+ BA3 ‘Minimumvoorwaarden negatieve lijst’. Om die reden zijn UCO’s niet toegestaan in diervoeder volgens de GMP+ Feed Safety Assurance (FSA) module.

Gebruikte plantaardige oliën uit de voedingsindustrie’ is vorig jaar toegevoegd aan de Voedermiddelencatalogus (Verordening EU 68/2013 – productnummer 2.20.2). Op basis van deze nieuwe toevoeging in de catalogus, is de ‘BA3’ met betrekking tot de UCO’s gewijzigd.

 Van nu af aan zijn plantaardige oliën die gebruikt zijn door exploitanten in de levensmiddelenindustrie in overeenstemming met Verordening (EG) Nr 852/2004 voor bakdoeleinden en die niet in contact zijn geweest met vlees, dierlijke vetten, vis of waterdieren, toegestaan in diervoeder.

 U vindt de gewijzigde ‘BA3’ hier.

 Er moet opgemerkt worden dat, voordat dit nieuwe product gebruikt mag worden door bedrijven die deelnemen aan de GMP+ FSA-module, dit nieuwe product opgenomen moet worden in de ‘Productenlijst’ van voedermiddelen. Opname in deze lijst is mogelijk met behulp van een geaccepteerde ‘Risicobeoordeling’ in de Feed Support Products (FSP). Klik hier voor de procedure om een nieuw product op te nemen in de lijst.