Overeenkomst tussen GMP+ International en AMA-Marketing

dinsdag 13 maart 2018

In februari 2018, hebben voederveiligheid scheme managers GMP+ International en Agramarkt Austria Marketing GesmbH (AMA-Marketing) een overeenkomst gesloten omtrent wederzijdse erkenning van hun audits.

Het betreft audits voor de scopes productie van mengvoeder en voedermiddelen, handel, op- en overslag, evenals weg-, scheeps- en railtransport van diervoeder.

Het doel van deze overeenkomst is het garanderen van een hogere kwaliteit en veiligheid in de gehele productieketen voor diervoeder op transparante wijze. Deelnemende bedrijven plukken de vruchten van de erkenning, niet alleen vanwege de vrije beweging van goederen, maar ook vanwege betere communicatie tussen de bedrijven van de respectievelijke diervoederveiligheidsschema’s.

De realisatie van de wederzijdse erkenning is een voorbeeld van goede samenwerking binnen de diervoederveiligheidsketens. Goede communicatie blijft gewaardeerd worden in de toekomst, om snel te kunnen reageren en gezamenlijk actie te kunnen nemen in mogelijke crisissituaties.

 

Aanvraag voor GMP+ bedrijven

Een GMP+ gecertificeerd bedrijf dat gebruik wil maken van de wederzijdse erkenning voor het leveren in de pastusketen, moet contact opnemen met AMA-Marketing en een pastus-registratieformulier invullen. Het pastus-registratieformulier is beschikbaar op de pastus homepage (www.pastus.at). Een speciaal contract moet worden getekend en het GMP+-bedrijf wordt opgenomen op de pastus website in het overzicht van bedrijven die mogen leveren. Er dient een jaarlijkse bijdrage te worden betaald.

 

Aanvraag voor pastus-bedrijven

Een pastus-bedrijf kan per direct gebruik maken van deze wederzijdse erkenning voor het leveren in de GMP+-keten en geregistreerd worden in de GMP+ bedrijvendatabase. Daarvoor moet het bedrijf dit registratieformulier invullen. Daarnaast worden pastus bedrijven die gebruik maken van deze overeenkomst, worden gefactureerd volgens het GMP+ bijdragesysteem (zie GMP+ C4 Tarieven) 

In overeenstemming met artikel 11.1 van de GMP+ A1 Algemeen Reglement, kunnen bedrijven onmiddellijk gebruik maken van deze wederzijdse erkenning. Dit Besluit is geldig tot publicatie van de nieuwe GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop op de website van GMP+ International.

N.B: vanwege de migratie van de huidige database en website naar een nieuwe portal, wordt het bedrijf voorlopig opgenomen in een Pdf-bestand. Op termijn wordt het bedrijf geregistreerd in de nieuwe GMP+ bedrijvendatabase.