Nieuwe toegelaten voedermiddelen en andere ontwikkelingen in FSP

vrijdag 6 april 2018

Feed Support products (FSP) Newsletter 2018 no. 1. Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om aanvragen in te dienen. De uiter-ste datum van indiening is 10 april 2018. De aanvragen die voor die datum worden ingestuurd zullen in het Technical Committee FSP van 19 juni 2018 beoordeeld worden. Aanvragen die na 10 april 2018 binnenkomen, worden behandeld in de 3e vergadering van 2018.

Een aantal (nieuwe) voedermiddelen met bijbehorende risicobeoordeling is goedgekeurd en opgenomen in de FSP. 

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certification scheme – bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu – dienen voedermiddelen voor diervoeder te worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, in overeenstemming met de HACCP-beginselen. 

Op basis van een deskstudie, uitgevoerd door de leden van de Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), worden de risicoanalyses beoordeeld. Indien de beoordeling aantoont dat het voedermiddel op gecontroleerde wijze in de keten gebracht kan worden, dan wordt het opgenomen in de FSP Productlijst.

 

In de afgelopen periode zijn weer verschillende voedermiddelen en hun technische hulpstoffen met positief resultaat beoordeeld. Deze voedermiddelen zijn opgenomen in de FSP Productenlijst. GMP+-gecertificeerde bedrijven kunnen deze voedermiddelen veilig gebruiken. 

 

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe voedermid-delen en meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP.

 

 

Voedermiddel

 

Opmerkingen

Als onderdeel van de Risicobeoordeling (RB)

 

Cholesterol

Nieuw voedermiddel

Cholesterol

Vlashuttentutschroot, pensbestendig (CH2O* behandeld)

Nieuw voedermiddel

Vlashuttentutschroot, pensbestendig (CH2O* behandeld)

Citrusextract

Nieuw voedermiddel

(publicatie uitgesteld tot 13 april, na laatste controle / goedkeuring van RA)

Citrusextract

Paardenbonenschillen

Paardenboneneiwit

Paardenbonen zetmeel

Nieuwe voedermiddelen

Paardenboneneiwit-en paardenbonen zetmeelindustrie

Yarrowia lipolytica voedergist

Nieuw voedermiddel

Yarrowia lipolytica voedergist

Schors, gedroogd (wilde oorsprong)

Nieuw voedermiddel

Schors, gedroogd (wilde oorsprong)

Melkeiwitpoeder, gehydrolyseerd

Weipoeder vetkern

Risicobeoordeling bijgewerkt.

Relevante wijzigingen:

·         Nieuw voedermiddel: 8.032

·         Bijgewerkte definitie van 8.031

·         Bijgewerkte processchema’s: Detail 15/2, 21 en 22/3 en 
correctie in details 16/5

·         Nieuw gevaar: nitraat/nitriet (behandeling/bewerking)

Zuivelsector (koemelk)

Erwtenzetmeel

Risicobeoordeling bijgewerkt. 
Relevante wijzigingen:

·         Nieuw voedermiddel: 3.015

·         Bijgewerkte lijst met technischehulpstoffen

·         Bijgewerkt processchema: 
details 6 en bijgewerkte 
nummering in details 7

Producten uit erwteneiwit en de
zetmeelindustrie

Appelmelasse

Risicobeoordeling bijgewerkt. 
Relevante wijzigingen:

·         Nieuw voedermiddel: 5.071

·         Bijgewerkte lijst met technische hulpstoffen

·         Bijgewerkt processchema: 
details 1, 2 and 3

·         Nieuwe gevaren: pesticiden (ontvangst); mycotoxine-patuline (transport/opslag)

·         Bijgewerkte beheersmaatregel voor microbiologische besmetting (behandeling / bewerking): “extractie met Ethanol/ salpeterzuur / zwavelzuur”

·         Bijgewerkte verwijzingen naar procesdiagram voor toxische stoffen (behandeling / bewerking)

Pectine en 
appelmelasse

Alcoholwater

Risicobeoordeling bijgewerkt. 
Relevante wijzigingen:

·         Nieuw voedermiddel: 13.110

·         Bijgewerkt processchema: 
details 4 and 6

Bierindustrie nevenproducten

Verzadigde vetzuren (C3 tot C10 en C12), veresterd met glycerol

Risicobeoordeling bijgewerkt. 
Relevante wijzigingen:

·         Bijgewerkte productdefinitie

·         Nieuwe verwijzing naar RB water

·         Bijgewerkte lijst met technische hulpstoffen

·         Opname van officiële naam (natriumhydroxide) van natronloog

Verzadigde vetzuren (C3 tot C10 en C12) veresterd met glycerol

Distillers' grains and solubles, 
gedroogd

Risicobeoordeling bijgewerkt. 
Relevante wijzigingen:

·         Nieuw voedermiddel: 1.002d

·         Naamswijziging van RB van Distillers grain industry naar Bio-ethanol industrie

·         Bijgewerkt processchema: details 1, 2

·         Bijgewerkte productdefinitie 1.002c

·         Nieuw gevaar: verboden dierlijke eiwitten

·         Bijgewerkte beheersmaatregel voor aflatoxine B1: verwijderde beheersmaatregel (ontvangst) “controle in verband met concentratie-effect”

·         Bijgewerkte beheersmaatregel voor productvreemde delen (ontvangst): “Insleep productvreemde delen voorkomen”

Bio-ethanol 
industrie

 

 Voedermiddelen in de GMP+ Monitoring database

Algemeen

De opname van nieuwe voedermiddelen, wijzigingen in productnamen of verwijdering van voedermiddelen is ook van invloed op de GMP+ Monito-ring database (MDB). Voor nieuwe voedermiddelen is het mogelijk om vanaf nu analytische resultaten toe te voegen. Voor de verwijderde voe-dermiddelen is het niet langer mogelijk om analytische resultaten toe te voegen, maar de historische analytische resultaten zullen nog steeds be-schikbaar zijn om te raadplegen.

 

*Formaldehyde: Wijzigingen in Europese wetgeving

Formaldehyde is gebruikt in diervoeder als toevoegingsmiddel (E 240- behorende bij de functionele groep conserveringsmiddelen en hygiëneconditieverbeteraars) evenals technische hulpstof (bijvoorbeeld pensbescherming). Echter, onlangs is de goedkeuring als toevoegingsmiddel geweigerd door de Uitvoeringsverordening nr. (EU) 2018/183 van de Commissie, van 7 februari 2018 in OJ L 3453, 08.02.2018, p. 6

Toepassing als technische hulpstof van Formaldehyde in diervoeder is onder beoordeling van de autoriteiten (EU commissie). Op dit moment kan het gebruikt worden als technische hulpstof in diervoederverwerking (bijvoorbeeld pensbescherming) totdat het bij wet verboden is. Echter, het vervangen van formaldehyde door andere producten / technische hulpstoffen is gewenst / aan te raden.

 

Wijzigingen GMP+ BA1

Onlangs heeft het International Expert Committee (IEC) besloten om verschillende veranderingen door te voeren GMP+ BA1 “Specifieke voederveiligheidsnormen”. Deze wijzigingen zijn het gevolg van gewijzigde wettelijke normen. Een nieuwe versie van GMP+ BA1, met daarin alle wijzigingen, is reeds beschikbaar.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in GMP+ BA1.

Het volgende is gewijzigd:

  • Met de publicatie van Verordening (EU) 2017/2229 zijn de maximaal toegestane gehalten lood, kwik, en melamine geactualiseerd.
  • Kwik: de voedermiddelen zijn uitgesplitst en beschreven per doeldier. De voederveiligheidsnorm is beschreven voor de combinatie voedermiddel en doeldier.
  • Enterobacteriaceae: aanpassing van aanvullende voorwaarden voor het maximaal toegestane gehalte voor rauw voeder voor gezelschapsdieren.