Herlancering vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit

donderdag 14 juni 2018

De Vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit is vanaf 4 juni 2018 opnieuw geïnstalleerd in het GMP+ FC scheme door middel van een Uitvoerend Besluit, artikel 11.1 GMP+ A1 <i>Algemeen Reglement</i>.

Op verzoek van onze leden, is een tijdelijke herinstallatie van de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit uitgevoerd. Als gevolg van de herlancering, hoeven onze gecertificeerde bedrijven niet langer onnodig te wachten tot de volgende officiële onaangekondigde tussentijdse audit. GMP+ International biedt u de mogelijkheid om zaken te doen met geaccepteerde partners. Om die reden biedt de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit bedrijven meer flexibiliteit om te voldoen aan de voorwaarden zoals geïmplementeerd in het GMP+ FC scheme. De vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit kan één extra audit zijn tijdens de certificatiecyclus.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 1. De tijdelijke herinstallatie van de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit is alleen van toepassing voor GMP+ bedrijven die gecertificeerd zijn voor de scope Productie.
 1. De vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit kan worden gebruikt tot 15 november 2019.
 1. U kunt één vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit aanvragen per certificatiecyclus.
 1. De vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit kan niet worden gebruikt om uw GMP+-certificaat uit te breiden met een aanvullende GMP+ scope.
  Zodra de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit is overeengekomen tussen het GMP+ gecertificeerde bedrijf en de betrokken Certificatie Instelling, dan moet deze worden vastgelegd in de GMP+ certificatieovereenkomst en wordt deze verplicht.
 1. Voorbeelden van het uitstellen van de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit zijn:
  • De Certificatie Instelling kan de locatie van de deelnemer niet bezoeken vanwege extreme weersomstandigheden.
  • De locatie van de deelnemer is tijdelijk gesloten of de locatie voert geen GMP+ activiteiten uit (seizoenswerk).
 1. Voorafgaande kennisgeving met betrekking tot het uitvoeren van de vrijwillige add-on onaangekondigde tussentijdse audit van de Certificatie Instelling aan het GMP+ gecertificeerde bedrijf is NIET toegestaan.
 1. Te auditen onderwerpen moeten gebaseerd zijn op een risicobeoordeling van de Certificatie Instelling en moeten ten minste de productiefaciliteit dekken.

Bij GMP+ International blijven we leren van uw feedback en bieden we u oplossingen voor wijzigingen in de marktvraag. Indien u vragen hebt met betrekking tot dit bericht, neem dan contact op met uw GMP+ vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel +31 (0)70 307 4120.