Schemawijzigingen GMP+ FSA module

donderdag 28 juni 2018

Normatieve documenten van de GMP+ FSA-module zijn met onmiddellijke ingang gewijzigd. We stellen u hierbij op de hoogte van de inhoud van deze wijziging. Een aantal belangrijke wijzigingen omvat: intern transport, geregistreerde laboratoria, pastus+ schema, Oqualim-schema, gebruik van gecombineerde voertuigen, verificatie van binnenvaartschepen, de landen Oostenrijk en Italië en de inkoop van (voormalige) levensmiddelen en palmolie.

Wat is er aan de hand? 

De GMP+ International community heeft met het International Expert Committee wijzigingen doorgevoerd in de documenten. Deze wijzigingen zorgen voor voederveiligheid, leggen de documenten beter uit en sluiten beter aan bij de dagelijkse behoeften van onze deelnemers.

U vindt alle documenten en een afdrukbaar Pdf-bestand met een tabel met alle wijzigingen hier:
GMP+ A2 Definities en afkortingen
GMP+ B1 Productie, Handel en Diensten
GMP+ B1.2 Productie, Handel en Diensten
GMP+ B2 Productie van diervoederingrediënten
GMP+ B3 Collectie, handel en op- & overslag
GMP+ B4 Transport
GMP+ B4.3 Kust- en binnenvaarttransport
GMP+ BA4 Minimumvoorwaarden inspectie en analyse
GMP+ BA10 Minimumvoorwaarden inkoop
GMP+ BCN-NL2 Dioxine-monitoring in leghennen (opfok) voeders

Naast deze documentwijzigingen hebben we in een aantal documenten ook enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.


Wat moet u doen? 

Download de meest recente versie van deze documenten van onze website. Zorg ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de laatste wijzigingen in het schema. 


Waarom ontvang ik deze waarschuwing? 

De normatieve documenten van GMP+ International zijn de basis van het GMP+ Feed Certification scheme. We streven ernaar om alle gecertificeerde bedrijven op de hoogte te stellen zodra er wijzigingen plaatsvinden in wereldwijde voederveiligheid.

GMP+ International leert voortdurend van uw feedback en biedt oplossingen voor veranderingen in de marktvraag. Indien u vragen hebt met betrekking tot dit bericht, neem dan contact op met uw GMP+-vertegenwoordiger of met GMP+ International: www.gmpplus.org of bel+31 (0)70 307 4120.