Nieuwe goedgekeurde voedermiddelen en bijgewerkte risicobeoordelingen in FSP

donderdag 12 juli 2018

Er is een aantal (nieuwe) voedermiddelen met bijbehorende risicobeoordelingen goedgekeurd en opgenomen in de FSP.

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certificatie scheme, de bescherming van de gezondheid van dieren, mensen en het milieu, moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse, in overeenstemming met de HACCP-beginselen. Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van het Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn de risicoanalyses beoordeeld. Indien de beoordeling aantoont dat het voedermiddel op gereguleerde wijze in de keten gebracht mag worden, dan wordt het opgenomen in de FSP productlijst.

Na de meest recente TCFSP-vergadering op 19 juni, zijn de volgende (nieuwe of bijgewerkte) risicobeoordelingen goedgekeurd (gedetailleerde informatie is hier beschikbaar).

Belangrijk: 

Het opnemen van nieuwe voedermiddelen, wijzigingen in productnamen of verwijdering van voedermiddelen is ook van invloed op de GMP+ Monitoring database (MDB). Voor nieuwe voedermiddelen kunnen van nu af aan ook analytische resultaten worden toegevoegd. Wanneer een productnaam wordt gewijzigd, dan zal de naam ook wijzigen in de GMP+ MDB. Het is niet langer mogelijk om analytische resultaten toe te voegen voor verwijderde voedermiddelen, maar de historische analytische resultaten kunnen nog steeds geraadpleegd worden.

Indien u een aanvraag wilt indienen voor het opnemen van nieuwe voedermiddelen in FSP (of aanpassing van reeds bestaande informatie), dan is het goed om te weten dat u vanaf nu weer aanvragen kunt indienen. De uiterste datum voor indiening is 28 augustus 2018. De aanvragen die voor die datum zijn ingediend zullen worden beoordeeld in de Technical Committee FSP van 6 november 2018.

Aanvragen die ontvangen zijn na 28 augustus 2018, worden behandeld in de 1e vergadering van 2019.