Eerste GMP+ FSA certificaat afgegeven aan GMP+ geregistreerd laboratorium

donderdag 20 september 2018

Recentelijk is de eerste audit van het GMP+ B11 Protocol for GMP+ registration for Laboratories bij Romer Labs [GMP+ GMP049306] met succes afgerond.

Romer Labs

Romer Labs is een wereldwijde leverancier van diagnostische oplossingen voor diervoeder- en voedselveiligheid. Onder het brede aanbod van test oplossingen en services vallen onder andere mycotoxines, GMO, voedselallergieën en meer. De heer Rost, laboratorium manager bij Romer Labs: “Wij hebben besloten om ons GMP+ te laten certificeren in reactie op de groeiende marktvraag om betrouwbare, traceerbare en verifieerbare mycotoxine analyse. Met de GMP+ B11 certificering, tonen wij aan dat we ons niet alleen houden aan de ISO certificeringen maar ook dat we ons committeren aan het blijven vernieuwen van onze analytische services.’’

SGS

SGS is een internationale en onafhankelijke Certificatie Instelling, die bedrijven middels audits certificeert voor onder andere Feed Certification. De heer Verweij,  Feed & Non-GMO  Manager bij SGS Product & Process Certification.

Op welke wijze heeft u bijgedragen aan het Registered Laboratory programma? 
Ik was een van de vertegenwoordigers van de Certificatie Instellingen (CIs) in de werkgroep, verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de standaard met GMP+ International.

Hoe heeft u dit ervaren?
Zeer goed. Binnen de driehoek van GMP+ International en laboratoria en Certificatie Instellingen hebben we zeer positieve discussies gevoerd over de nieuwe standaard GMP+ B11. Uiteindelijk waren tijdens het besluitvormingsproces alle partijen betrokken bij het noodzakelijke draagvlak in de markt.

Waarom biedt SGS deze service aan?
Als een internationale Certificatie Instelling met een uitgebreide portfolio, heeft SGS een wereldwijde GMP+ FC certification service nodig. GMP+ B11 standaard is een waardevolle aanvulling op onze SGS GMP+ FC services, die wij wereldwijd aanbieden. Wij hebben wereldwijde ervaring met de GMP+ certificering. Wereldwijd opererende  laboratoria zullen met de hulp van SGS makkelijk de GMP+ B11 registratie kunnen aanvragen. Deze registratie gaat om (nieuwe) prestatiecriteria.

Waarom denkt u dat dit belangrijk is?
Tot nog toe gebruikten laboratoria verschillende criteria om uitslagen te analyseren. Door de GMP+ B11 standaard zullen de minimum criteria op dezelfde wijze worden toegepast door alle laboratoria. Waardoor een zogenaamde ‘level playing field’ ontstaat over de hele wereld wat enorm zal bijdragen aan voerderveiligheid in de wereld.

Mis uw kans niet!

GMP+ International, Managing Director Johan den Hartog: "Op verzoek van de diervoedersector ontwikkelde GMP+ International een registratieprogramma voor laboratoria die kritieke contaminanten in diervoeders en grondstoffen analyseren voor GMP+ Feed Safety Assurance. Deze GMP+ Registered Laboratories waarborgen hierdoor een uniform prestatieniveau, teneinde de betrouwbaarheid van analyseresultaten te verbeteren. Samen hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt met het 1e GMP+ Registered Laboratory. Betrouwbare analyses van diervoeders is voor de GMP+ community essentieel om ons doel te bereiken namelijk; Feed Safety Worldwide."

Waar vind ik meer informatie over GMP+ registratie? U vindt meer informatie over de GMP+ Registered Laboratory hier.