International Database for Transport of Feed (IDTF) – Nieuwsbrief 2/2018

donderdag 4 oktober 2018

Er zijn verschillende wijzigingen overeengekomen voor de IDTF database door het International Committee for Road Transport (GMP+ International, OVOCOM, QS, Qualimat, EFISC-GTP, AIC, Gafta en AMA). Deze wijzigingen zijn nu geïmplementeerd in de IDTF-database.

Hieronder vindt u meer informatie over deze wijzigingen.

1. Nieuwe producten geclassificeerd in de IDTF-database

2. Wijzigingen in geclassificeerde producten in de IDTF-database

3. Producten verwijderd uit de IDTF-database

De bovenstaande wijzigingen in de IDTF zijn direct van toepassing.

Publicatie datum: 04/10/2018
Verplicht vanaf: 04/02/2019

4. Aankondiging
a. Groepen van chemische producten

ICRT heeft een grote aantal aanvragen ontvangen voor classificatie van verschillende chemische producten in de IDTF. Als elk product afzonderlijk wordt ingevoerd, zou dit resulteren in honderden nieuwe vermeldingen in de IDTF. Om het aantal nieuwe vermeldingen te beperken en de IDTF transparant te houden, heeft het ICRT, waar mogelijk, groepen chemische producten aangemaakt met soortgelijke kenmerken:

 • Alcoholen met reinigingsregime B
 • Alcoholen met reinigingsregime C
 • Aminen
 • Anionische en niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
 • Aromatische koolwaterstoffen
 • Aromatische koolwaterstoffen langketenige, gechloreerde koolwaterstoffen
 • Ethers met reinigingsregime B
 • Ethers met reinigingsregime C
 • Esters met reinigingsregime B
 • Esters met reinigingsregime C
 • Gechloreerde esters
 • Vetzuren, geëthoxyleerd
 • Ketonen
 • Fenolen

b. Groepen van producten die vallen binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) Nr. 999/2001

De voorwaarden, vermeld in de IDTF, voor het reinigen van voertuigen die eerder zijn gebruikt voor het vervoer van deze producten zijn verouderd. Het ICRT bereidt een update voor. Niet alleen de voorwaarden voor het reinigen zijn bijgewerkt, maar ook de producten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, zijn beter gestructureerd in de IDTF. Hiertoe heeft het ICRT, waar mogelijk, groepen producten aangemaakt met dezelfde wettelijke voorwaarden:

 • (Mengvoeder met ) Vismeel
 • (Mengvoeder met ) Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van niet-herkauwers ander dan vismeel
 • (Mengvoeder met ) Verwerkt dierlijk eiwit (VDE) van herkauwers
 • (Mengvoeder met ) Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
 • (Mengvoeders met) Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers
 • Overige producten afkomstig van herkauwers

De productgroepen zoals vermeld onder a. en b. zullen worden gepubliceerd in de IDTF. Afzonderlijke producten zullen worden vermeld met hun naam (en CAS-nummer) onder de overeenkomstige groep als "Producten die vallen onder deze productnaam / groep". Praktisch gezien betekent dit dat sommige producten die momenteel afzonderlijk worden vermeld, worden opgenomen in een grotere groep producten onder een nieuw IDTF-nummer, samen met veel nieuwe producten. Dit versnelt ook de classificatieprocedure van de toekomstige producten, wanneer ze kunnen worden toegevoegd aan de reeds bestaande groep.

Het ICRT werkt momenteel aan de veranderingen in de IDTF die nodig zijn om de bovengenoemde productgroepen te realiseren en zal deze op korte termijn publiceren.

Publicatie datum: 01/11/2018
Verplicht vanaf: 01/03/2019, behalve voor de voorwaarden met betrekking tot de diervoederwetgeving: zie hiervoor de vigerende wetgeving.