Hoe om te gaan met gevaren zonder normen?

maandag 29 oktober 2018

Als onderdeel van het HACCP-systeem, bepaalt de deelnemer welke productnormen van toepassing zijn op de Critical Control Points.

Voor bepaalde gevaren, zijn juridische of GMP+ normen (afkeurgrens en/of actiegrens) vermeld in GMP+ BA1 Specifieke VoederveiligheidsnormenVoor andere gevaren zijn geen normen gedefinieerd. Hoe worden deelnemers geacht om te gaan met deze gevaren?

Als er geen norm gedefinieerd is in GMP+ BA1, dan moet het bedrijf rekening houden met het volgende om een eigen norm te bepalen:

  1. Bedrijven mogen een diervoeder alleen op de markt brengen als het diervoeder veilig, gezond, echt, onvervalst, geschikt voor het beoogde doel en verkoopbaar is, als het geen direct negatief effect heeft op het milieu of het welzijn van dieren. (EU-verordening 767/2009, Art.4).
  1. Indien er geen wettelijke of GMP+ normen zijn (afkeurgrens en/of actiegrens) voor een bepaald soort diervoeder, dan is het de verantwoordelijkheid van de GMP+ gecertificeerde bedrijven om normen vast te stellen in hun HACCP-onderzoek. Onderzoek moet gebaseerd zijn op literatuurstudies, informatie uit de sector, etc. Het is verplicht om te kunnen beargumenteren waarom bepaalde normen zijn gekozen of waarom iets niet als een gevaar wordt beschouwd.

De Feed Support Products kan worden gebruikt als richtlijn voor het bepalen van normen. De fact sheets in het bijzonder bieden input voor het bepalen van de ernst van een gevaar en welke niveaus impact hebben op het dier, de consument en/of het milieu.

Update van de Risicobeoordelingen

Binnen de Risicobeoordelingen van de FSP, wordt verwezen naar de norm in GMP+ BA1 (waar van toepassing). Voor gevaren zonder norm, wordt dezelfde toelichting als hierboven toegevoegd via een voetnoot. Deze update wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.