Tarieven GMP+ International 2019

donderdag 29 november 2018

GMP+ International is de beheerder van het GMP+ Feed Certification scheme. Het document GMP+ C4 <i>Tarieven 2019</i> bevat de tarieven voor de bijdragen van de Certificatie Instellingen en van de GMP+ gecertificeerde bedrijven. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze tarieven is, dat de opbrengsten kostendekkend moeten zijn. Dit zijn kosten zoals het beheer en onderhoud van ons schema.

Om die reden past GMP+ International in 2019 alle tarieven (2%) aan. De prijzen per 1 januari 2019 zijn gepubliceerd in het GMP+ C4 Tarieven 2019 document. Deze is, evenals de toelichting, beschikbaar op onze website. De tabellen in hoofdstuk 3 zijn met ingang van 1 januari 2019 vereenvoudigd weergegeven. Inhoudelijk zijn ze met uitzondering van de prijswijziging niet veranderd. De vereenvoudigde tabellen in de documenten zijn eenduidig en eenvoudig. De tarieven zijn gebruiksvriendelijk omdat ze door dit vereenvoudigde systeem, bij de introductie van nieuwe scopes of andere producten van GMP+ International, makkelijk zijn door te voeren.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over tarieven of de doorberekening van uw Certificatie Instelling horen wij dit graag en kunt contact met ons opnemen via: info@gmpplus.org.