Update: Tijdelijke maatregelen met betrekking tot lage waterstand

vrijdag 30 november 2018

Vorige week hebben we de tijdelijke maatregelen gepubliceerd om GMP+ FSA gecertificeerde bedrijven te faciliteren die te maken hebben met problemen als gevolg van de lage waterstand in de rivieren. Nu we wederom contact hebben gehad met verschillende belanghebbenden, willen we u een korte update geven.

Kennisgeving: Met ingang van 30 november 2018 is het verplicht om uw Certificatie Istelling en GMP+ International op de hoogte te stellen van het feit dat u gebruik maakt van deze tijdelijke maatregel en voor welke route/regio.

Belangrijke mededeling

Naast dit protocol, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:

Om gebruik te maken van deze tijdelijke maatregel, is het, met ingang van 30 november 2018 verplicht om GMP+ International en de Certificatie-instelling op de hoogte te stellen. U moet aangeven dat u gebruik maakt van deze tijdelijke maatregel en op welke route en regio dit van toepassing is.

U kunt GMP+ International op de hoogte stellen via info@gmpplus.org of via het contactformulier op de website. Vanaf 30 november 2018 is het verplicht om GMP+ en de CI op de hoogte te stellen.

De informatie die wordt verstuurd naar GMP+ International en de Certificatie-instelling wordt beoordeeld door de CB tijdens de volgende audit. Dit is ook het geval wanneer een bedrijf een ander GMP+ poortwachter protocol gebruikt.

 

Uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke maatregelen

We willen benadrukken dat GMP+ gecertificeerde bedrijven alles hebben gedaan dat binnen hun mogelijkheden ligt om GMP+ FSA gecertificeerd transport te gebruiken. Wanneer GMP+ FSA gecertificeerd transport niet beschikbaar is vanwege problemen met de lage waterstand, dan is het u toegestaan om niet-FSA gecertificeerd transport te gebruiken krachtens de poortwachter protocollen, zoals gepubliceerd in de nieuwsbrief van 19 november 2018. We willen benadrukken dat ieder bedrijf afzonderlijk verantwoordelijk is voor veilige voedermiddelen en diervoeder. En uiteraard moeten bedrijven voldoen aan de geldende wetgeving.

 

Misbruik van de tijdelijke maatregel

Wanneer we misbruik vaststellen, dan zullen we gepaste maatregelen nemen. Misbruik wordt niet geaccepteerd! Wanneer u misbruik door een bedrijf vaststelt, stel GMP+ International hier dan van op de hoogte via info@gmpplus.org of het contactformulier. We treden op dit moment al op naar aanleiding van berichtgevingen door verschillende organisaties.

 

Evaluatie van de tijdelijke maatregel

Samen met de betrokken verenigingen van partners zullen we de situatie voortdurend evalueren en communiceren wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt. Zodra er geen problemen meer zijn als gevolg van de lage waterstand, zullen we deze tijdelijke maatregel onmiddellijk beperken of beëindigen.

 

Vooral binnenvaart

De GMP+ deelnemer die gebruik maakt van het poortwachter protocol voor binnenvaart, zorgt voor een kwaliteitsovereenkomst met het schip en verstrekt gedetailleerde instructies aan de schipper, met alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de HACCP-wetgeving en de GMP+ voorwaarden. Daarnaast zal de deelnemer zorgen voor een GMP+ 1e inspectie, uitgevoerd door, door GMP+ goedgekeurde inspecteurs van een certificatie-instelling die gecertificeerd is voor de scope GMP+ B4.3.