FAMI-QS en GMP+ International

vrijdag 7 december 2018

Na ondertekening in 2013 zetten FAMI-QS en GMP+ International nu de volgende stap door een Memorandum van Overeenstemming te tekenen met het oog op verdere ondersteuning en borging van de wereldwijde diervoederketen. De Memorandum van Overeenstemming stelt diervoederbedrijven in staat om zelf het feed safety management system te kiezen dat het beste past bij hun activiteiten en te leveren aan elkaars systemen zonder randvoorwaarden en zonder de voederveiligheid in het geding te brengen.

Deze grote stap vooruit is gebaseerd op het gezamenlijke vertrouwen met betrekking tot de resultaten die beide organisaties boeken op het gebied van voederveiligheid, alsmede de betrokkenheid van FAMI-QS en GMP+ International inzake de WU single markt en WTO-TBT Overeenkomst.

In dit kader hebben FAMI-QS en GMP+ International hun Memorandum van Overeenstemming hernieuwd, zodat de laatste ontwikkelingen op het gebied van voederveiligheid voor beide schema's daarin zijn opgenomen.

Naast de acceptatie van elkaars certificaten, zijn FAMI-QS en GMP+ International overeengekomen om samen te werken aan onderwerpen zoals accreditatie, harmonisatie van schema’s en bevordering van feed safety systemen in de gehele wereld, naast het belangrijke vraagstuk bulktransport.

 FAMI-QS certificeert geen transport; echter, het definieert de voorwaarden die FAMI-QS gecertificeerde diervoederbedrijven moeten opleggen aan transportbedrijven. Aan de andere kant heeft GMP+ International een dedicated (op maat gemaakte) transportstandaard, evenals significante ervaring met veiligheidsonderwerpen op het gebied van diervoedertransport.

Als gevolg van de nauwe samenwerking met GMP+ International, worden FAMI-QS diervoederbedrijven vrijgesteld van de implementatie van de voorwaarden van FAMI-QS Code Versie 6.0 tot 7.11. Transport wanneer ze een GMP+ FSA gecertificeerde transporteur gebruiken.

Het ineenslaan van handen op het gebied van transportaangelegenheden zal er verder voor zorgen dat de veiligheid van de grondstoffen en de eindproducten niet in het geding komt als gevolg van transportrisico’s. Daarnaast zullen we zorgen voor een geharmoniseerde wereldwijde aanpak van transportaangelegenheden en verdere ondersteuning van de regio’s op dit gebied.

FAMI-QS en GMP+ International zullen een gezamenlijke Task Force (TF) opzetten met betrekking tot het transport van diervoeder. De TF zal bestaan uit vervoersdeskundigen uit beide organisaties. De doelstelling van de TF is FAMI-QS in staat stellen om de Internationale transportdatabase van input van de sector Specialty Feed Ingredients te voorzien, via GMP+ International’s deelname als lid van de International Database Transport for Feed (IDTF).  

FAMI-QS en GMP+ International zullen nauw blijven samenwerken met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang, om de noodzakelijke synergiën te creëren die zullen leiden tot het vermijden van doublures, en het ondersteunen van de diervoederindustrie om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden en de uitwisseling van ervaringen tussen de twee schema’s te verbeteren. Voor meer informatie over de FAMI-QS en GMP+ International MoU kunt u contact opnemen met:

Voor FAMI-QS

Voor GMP+ International

Emmanouil Geneiatakis

Olyn San Miguel

info@fami-qs.org

info@gmpplus.org