Eerste evaluatie tijdelijke maatregelen met betrekking tot lage waterstanden

vrijdag 21 december 2018

In verband met lage waterstanden in rivieren, meren en kanalen in Noordwest Europa kan er een tekort aan GMP+ FSA gecertificeerde opslag en transportcapaciteit ontstaan. Halverwege de vorige maand heeft GMP+ International in overleg met haar partners tijdelijke maatregelen vastgesteld.

Deze maatregelen hielden kort samengevat in dat het enkel onder strikte voorwaarden mogelijk is om gebruik te maken van niet GMP+-gecertificeerd transport via weg of water en van niet

GMP+ FSA-gecertificeerde opslag. Zie hiervoor de nieuwsbrieven van 19 november en 30 november.

Gisteren heeft GMP+ International samen met betrokken partners overleg gevoerd over deze maatregelen. Belangrijke punten die zijn besproken zijn:

  • Wordt er gebruik gemaakt van deze maatregelen?
  • Zijn de waterstanden inmiddels zodanig, dat de maatregelen kunnen worden ingetrokken?

Op basis van de beschikbare informatie is geoordeeld, dat de maatregel vooralsnog van kracht blijft.

Belangrijke aandachtspunten: correcte uitvoering en meldingsplicht

De partners hebben GMP+ International opgeroepen om een aantal belangrijke voorwaarden van de tijdelijke maatregelen nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht te brengen namelijk:

  • Enkel gebruik van maken als er sprake is van een acuut probleem als gevolg van lage waterstanden.
  • Enkel gebruik van maken als er daadwerkelijk een tekort aan GMP+ gecertificeerd transport en/of opslag capaciteit is.
  • Het bedrijf dient dit (ook achteraf) te kunnen aantonen aan de auditor bij de eerstvolgende audit.
  • Elk bedrijf dat gebruik maakt of heeft gemaakt van deze tijdelijke maatregelen dient dit te melden bij de betreffende Certificatie Instelling en GMP+ International. Dit betekent dat bedrijven die het protocol nu toepassen en dit nog niet gemeld hebben, dat alsnog terstond dienen te doen. GMP+ International kunt u hiervan op de hoogte stellen via info@gmpplus.org of via het contactformulier op de website. Deze informatie wordt ook gedeeld met de betreffende Certificatie Instelling.
  • Het niet melden of het niet correct uitvoeren van de tijdelijke maatregelen wordt gesanctioneerd in overeenstemming met de bepalingen in het GMP+ FC scheme.

De volgende evaluatie van de tijdelijke maatregelen

Samen met de betrokken partners zullen we de situatie voortdurend monitoren. Zodra er geen problemen meer zijn, als gevolg van de lage waterstand, worden deze tijdelijke maatregelen onmiddellijk beperkt of beëindigd.  Half januari vindt een volgende evaluatie plaats. Wij houden u op de hoogte.