Update: tijdelijke maatregelen met betrekking tot lage waterstanden beëindigd

woensdag 30 januari 2019

Door de droogte in 2018 waren de waterstanden van rivieren en kanalen in Noordwest-Europa extreem laag. Dit zorgde ervoor dat de levering van grondstoffen voor diervoeder via binnenvaartschepen zeer traag verliep en vanwege de aanhoudende droogte, kreeg GMP+ International de vraag om, in samenwerking met stakeholders, tijdelijke maatregelen te nemen in anticipatie op deze situatie.

De situatie is intensief geëvalueerd met onze verschillende stakeholders binnen de GMP+ Community en omdat de waterstanden voldoende zijn toegenomen, is het niet langer nodig om de tijdelijke maatregelen in stand te houden. De tijdelijke maatregelen / voorwaarden zijn niet meer van toepassing met ingang van 6 februari 2019.

Feedback van de GMP+ Community

Hoewel het zeer werd gewaardeerd dat de reglementen tijdelijk werden aangepast vanwege extreme weeromstandigheden, heeft dit ook geleid tot zorgen bij de gecertificeerde transportbedrijven. Samen met onze stakeholders zullen we de maatregelen evalueren en waar nodig een aantal verbeteringen doorvoeren om in de toekomst om te gaan met de problemen die zijn veroorzaakt door de lage waterstanden.

Als u de eerdere communicatie hierover wilt raadplegen, dan kunt u de volgende nieuwsbrieven hier lezen:

Nieuwsbrief 1: 19 November 2018,

Nieuwsbrief 2: 30 November 2018 en,

Nieuwsbrief 3: 21 December 2018.

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de GMP+ International Helpdesk.