Nieuw: voetnoten in de Risicobeoordelingen

donderdag 31 januari 2019

Er heeft een update van de Risicobeoordelingen van de voedermiddelen plaatsgevonden. De kolom ‘kans’ is geleegd en gevuld met een * om aan te geven dat er een voetnoot is. Daarnaast wordt in de kolom ‘normen’ een voetnoot geplaatst wanneer er geen norm is voor een gevaar.

Er heeft een update plaatsgevonden van de Risicobeoordelingen van de voedermiddelen binnen de Feed Support Products (FSP) van GMP+ International.

De kolom ‘kans’ is geleegd. Dit houdt in dat diervoederbedrijven verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de 'kans' op aanwezigheid voor de producten die het bedrijf produceert of verwerkt. De Technical Committee FSP (TCFSP) heeft besloten dat de 'kans' op aanwezigheid bedrijfsspecifiek is en daarom door bedrijven zelf ingeschat moet worden.

Er wordt een voetnoot in de Risicobeoordeling geplaatst om uit te leggen wat er bedoeld wordt en hoe een bedrijf moet handelen.

Naast de verandering in de kolom van de ‘kans’ op aanwezigheid, is er nog iets gewijzigd. Zoals aangegeven in een nieuwsbrief in oktober 2018, is de kolom 'norm' bijgewerkt. Gevaren zonder norm hebben nu een verwijzing naar een voetnoot. Deze voetnoot legt uit hoe te handelen in het geval van een gevaar zonder norm.

Naast de update van de Risicobeoordeling heeft er ook algemeen onderhoud plaatsgevonden aan de GMP+ Monitoring database. Dit onderhoud is niet van invloed op de dagelijkse gang van zaken met de GMP+ Monitoring database en zal alleen maar helpen om de service te verbeteren.