Verzoek tot insturen analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database

vrijdag 8 maart 2019

Draag bij aan de rapportage van 2018.

Het is maart 2019. Het moment om de balans op te gaan maken over 2018. Net als voorgaande jaren, vragen wij u de laatste resultaten van 2018 in te brengen in de GMP+ Monitoring database. We verzoeken u deze uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 in te sturen en (anoniem) te delen met de GMP+ Community.

Evaluatie resultaten monitoring 2018

Hoe meer analyseresultaten aanwezig zijn in de GMP+ Monitoring database, hoe waardevoller de evaluatie van 2018 is. Vergeet niet om de resultaten die vanuit GMP+ voorwaarden verplicht zijn in te sturen (bijvoorbeeld uw Salmonellapositief bevonden monsters en hun serotypering in het kader van de Salmonella-protocollen uit GMP+ BA4), (anoniem) te delen met de GMP+ Community.  Meer informatie over welke analyseresultaten u verplicht bent om te delen met de GMP+ Community vindt u in het FAQ document D3.7 GMP+ Monitoring database. Alleen wanneer u de resultaten deelt met de GMP+ Community kunnen wij uw resultaten benutten voor het evalueren van de GMP+ voorwaarden.

Van de overige analyses kunt u zelf bepalen of u die al dan niet deelt. GMP+ International waardeert het en nodigt u uit om ook deze overige analyses (anoniem) te delen met de GMP+ Community.  Want:  hoe meer resultaten worden gedeeld, des te meer informatie beschikbaar is voor alle GMP+ deelnemers. Deze informatie kunt u weer gebruiken bij uw HACCP analyse voor het inschatten van risico’s.

Ondersteuning bij invoeren

Mocht u tegen problemen aanlopen bij het invoeren en/of delen van de analyseresultaten dan kunt u meer informatie vinden in onze GMP+ Monitoring database Manual of contact opnemen met GMP+ International.


Hartelijk dank voor uw medewerking!