Eerste resultaten klanttevredenheidonderzoek (CSS); Polen & Tsjechië

vrijdag 29 maart 2019

Wij vinden de mening van onze deelnemende GMP+ gecertificeerde bedrijven zeer belangrijk. Dat is waarom Satius bv tussen 25 oktober en 1 december 2018 een onafhankelijk en objectief klanttevredenheidonderzoek heeft uitgevoerd in Polen en Tsjechië.Met behulp van online vragenlijsten, konden de deelnemende bedrijven 40 vragen beantwoorden over hun ervaring met GMP+ International.

De uitkomst van het klanttevredenheidonderzoek zal worden gemeten met behulp van Key Performance Indicators (KPI’s). Deze KPI’s zullen ons helpen bij het proces van het analyseren van de resultaten. Deze 3 KPI’s, te weten Concurrentie , Prijs/Kwaliteit en Aanbeveling worden beoordeeld met een score van 1 tot en met 6. Het gemiddelde eindcijfer voor Polen was 7,8 op een schaal van 1 tot 10 en voor Tsjechië was dit 7,5. Degelijke cijfers, maar uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering.

De processen die van invloed zijn op de KPI’s zijn Bedrijfsontwikkeling, Producten & Diensten, Marketing en Communicatie en de Helpdesk. Dit zijn de ‘knoppen’ waar wij als organisatie aan moeten ‘draaien’ om deze KPI’s te verbeteren.  

Conclusie

Het onderzoek heeft aangetoond dat GMP+ certificatie zeer belangrijk voor u is en een vereiste vanuit de markt. De werkrelatie tussen uw bedrijf en de Certificatie-Instelling werd beoordeeld als “goed”. Daarnaast is het cijfer voor de nieuwsbrieven van GMP+ International meer dan voldoende en krijgt ook de website positieve feedback. De Helpdesk wordt zeer gewaardeerd, maar moet meer onder de aandacht worden gebracht van de GMP+ gecertificeerde bedrijven. De producten en diensten worden eveneens als meer dan voldoende beoordeeld, maar moeten ook weer onder de aandacht van de GMP+ gecertificeerde bedrijven gebracht worden.

Volgende stappen

In de komende weken zullen we de resultaten verder analyseren met Satius en een concreet verbeterplan opstellen voor de Poolse en Tsjechische markt.

We willen alle deelnemende bedrijven bedanken voor hun deelname, dit waarderen we enorm.