Actualisatie risicobeoordelingen in FSP en Working Principles

donderdag 11 april 2019

Binnen de scope van het GMP+ Feed Certification scheme, moeten voedermiddelen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling door middel van een risicoanalyse in overeenstemming met de HACCP beginselen.

Op basis van een desk study, uitgevoerd door de leden van het Technical Committee Feed Support Products (TCFSP), zijn 14 goedgekeurde (7 nieuwe en 7 geupdate) voedermiddelen toegevoegd aan de Feed Support Product ljist. De aanwezigheid van voedermiddelen in de Feed Support Product list (via de goedkeuring van de risicobeoordeling) is een voorwaarde van het GMP+ Feed Certification scheme. Alleen producten die zijn opgenomen in deze lijst mogen worden gebruikt door GMP+ gecertificeerde bedrijven.  

In deze tabel, vindt u een overzicht van de (nieuwe) goedgekeurde voedermiddelen en meer achtergrondinformatie over de wijzigingen in de FSP. 

Belangrijk: houd er rekening mee dat al deze wijzigingen rechtstreeks van invloed zijn op de GMP+ Monitoring database:

  1. Toevoeging van nieuwe voedermiddelen: indien nieuwe voedermiddelen worden opgenomen in de Feed Support Product list, dan worden deze nieuwe voedermiddelen automatisch opgenomen in de GMP+ Monitoring database. GMP+ deelnemers kunnen analyse resultaten voor deze nieuwe voedermiddelen toevoegen (en raadplegen).
  2. Wijziging van namen van voedermiddelen: indien de naam van een voedermiddel wijzigt in de Feed Support Product list (in alle of één van de drie gepubliceerde talen) dan wijzigt deze ook in de GMP+ Monitoring database.
  3. Verwijdering van voedermiddelen: indien een voedermiddel wordt verwijderd uit de Feed Support Product list, dan is het niet langer mogelijk om nieuwe analyse resultaten toe te voegen voor dit voedermiddel. Echter, de historische informatie over eerdere analyse resultaten blijft nog steeds beschikbaar om te raadplegen.

Indien uw voedermiddel niet is opgenomen in de Feed Support Product Lijst of uw proces wijkt af van wat er is beschreven in de risicobeoordeling, dan kan dit worden opgelost door een aanvraag in te dienen. Uw aanvraag moet worden gedaan door een risicobeoordeling van dat voedermiddel in te dienen. Alle relevante informatie (waaronder het sjabloon van een risicobeoordeling) is hier beschikbaar.  De uiterste inzendingsdatum is 18 april 2019. De aanvragen die voor die datum zijn ingediend worden beoordeeld in de Technical Committee FSP van 20 juni 2019. Aanvragen die na 18 april 2019 zijn ontvangen worden behandeld in de volgende vergadering van 5 november 2019.

Meer informatie over de beoordelingen van Risicobeoordelingen

Op de website is tevens een geactualiseerde versie van de werkprincipes (Working Principles) gepubliceerd. Deze Working Principles geven een uitgebreide toelichting op de doelstellingen, voordelen en het proces rond de aanvraag, opbouw en toelating van Risico Beoordelingen in het kader van de Feed Support Products.

In de nieuwe versie wordt meer ingegaan op de wijze waarop de beoordeling van producten plaatsvindt. Ook is de wijziging, waarover wij u onze nieuwsbrief van 31 januari 2019 hebben geïnformeerd, verwerkt in de Working Principles.

De bijbehorende FAQ Lijst Feed Support Products (GMP+ D3.17) is dientengevolge ook geactualiseerd.

Beide documenten zijn inmiddels op de website gepubliceerd.