EWS jaarverslag 2018 nu beschikbaar!

donderdag 25 april 2019

Met 358 EWS meldingen, verdeeld over 204 EWS-gevallen, zag GMP+ International een significante toename van 49% in het aantal EWS-meldingen vergeleken met 2017 (240).

Het aantal waarschuwingen dat is verzonden aan GMP+ deelnemers was het laagst (7) vergeleken met de afgelopen vier jaar.

De belangrijkste feiten en cijfers van de EWS meldingen 2018 worden getoond in onze EWS infographic en Excel overzicht. Het overzicht is beschikbaar na het inloggen op de Portal. Op de GMP+ Portal vindt u de gedetailleerde informatie per EWS case voor producttype, contaminant, bronnen en landen die erbij betrokken waren. 

Voedermiddelen en microbiologische gevaren domineren

Bijna 80% van de meldingen (284) had betrekking op voedermiddelen. Mengvoeders, diervoedertoevoegingsmiddelen, voormengsels en (voormalige) levensmiddelen veroorzaakten veel minder problemen voor GMP+ deelnemers.

Het aantal meldingen (155) omtrent microbiologische gevaren domineert in 2018. De belangrijkste gevaren in voedermiddelen (148 notificaties) zijn Salmonella en Enterobacteriaceae. De meeste problemen met Salmonella in voedermiddelen ontstonden in sojameel (47 meldingen). De meeste problemen met Enterobacteriaceae in voedermiddelen ontstonden in wei (19 meldingen).

Naast het feit dat voedermiddelen domineren in de meldingen, laten diervoedertoevoegingsmiddelen ook een groei zien, van 6 naar 38 meldingen in 2018.

Aanzienlijk meer meldingen omtrent pesticiden/insecticiden en zware metalen

Het aantal meldingen met betrekking tot pesticiden/insecticiden is toegenomen van 44 meldingen in 2017 tot 85 meldingen in 2018. Voor de contaminant ‘pesticiden/insecticiden’ betekent dit een toename van 193%. Daarnaast is het aantal meldingen omtrent zware metalen in het afgelopen jaar toegenomen van 11 meldingen in 2017 tot 30 in 2018, dat is bijna drie maal zoveel. 

Oorzaken van contaminatie

Voor bijna 58% van alle meldingen is de oorzaak van de contaminatie bekend. Hiervan bleek dat bij 45% van de meldingen, de oorzaak van de contaminatie ergens in het productieproces lag (categorie ‘verwerking binnen diervoederbedrijf’). Dit kan zijn tijdens de teelt (bijvoorbeeld door het gebruik van pesticiden), verwerking (bijvoorbeeld door een lek in een machine) of tijdens transport en opslag (bijvoorbeeld vanwege kruisbesmetting) van het product in kwestie.

Menselijk falen (18) is oorzaak nummer 2, gevolgd door verwerking buiten het diervoederbedrijf (14) (bijvoorbeeld laboratoria, levensmiddelenbedrijven, etc.).

Bij 25% van de meldingen, kon de oorzaak van de contaminatie niet worden gevonden. De reden hiervoor is dat het onderzoek geen oorzaak aantoonde. Bij 17% van de meldingen, was de oorzaak van de contaminatie niet van toepassing, omdat na het onderzoeken van de case kon worden geconcludeerd dat:

  • de contaminatie niet bevestigd werd door de contra-analyse;
  • het diervoeder veilig bleek te zijn;
  • de specifieke diervoederveiligheidsnorm niet overschreden werd;
  • er geen specifieke diervoederveiligheidsnorm was voor de contaminant..

Het belang van een goed risico beheerssysteem!

Het relatief lage aantal EWS waarschuwingen toont aan dat GMP+  gecertificeerde bedrijven de situatie in de meeste gevallen snel onder controle hadden, waarmee het risico van contaminatie in de keten en het in gevaar brengen van de diervoederveiligheid werd beperkt. Dit toont aan dat een goed risico beheerssysteem is geïmplementeerd binnen de bedrijven. Maar het is uiteraard de uitdaging voor 2019 om de bron van contaminatie in alle gevallen te vinden.

Gebruikte terminologie:
Melding: Onveilig diervoeder dat wordt gemeld aan GMP+ International.
Case: De verzameling meldingen over dezelfde onveilige situatie. Het betreft meldingen van verschillende bedrijven. Verschillende meldingen kunnen betrekking hebben op één case.
Waarschuwing: GMP+ deelnemers worden gewaarschuwd voor mogelijke contaminatie/verontreiniging in de aankoop van een bepaald product uit een bepaald land of bepaalde regio. De situatie is urgent en niet (volledig) onder controle.